Nye affaldsordninger fra februar 2017

Er din institution eller kommunale enhed klar til den indendørs sortering af madaffald, metal og plast?


Albertslund sorterer

I Albertslund har vi i mange år sorteret pap, glas- og papiraffald fra til genanvendelse.

    

Nu skal alle i Albertslund også sortere madaffald, plast- og metalemballage fra til genanvendelse.

    

Målet er at 60 % af husholdningsaffaldet i Albertslund Kommune bliver genanvendt i 2020. De nye affaldsordninger træder i kraft i efteråret 2016 i boligområderne. De kommunale enheder skal være med fra februar 2017. 

Hvem gør hvad?

Miljø & Teknik sørger for indkøb, opstilling, mærkning og tømning af affaldsbeholderne i de udendørs affaldsgårde i alle de kommunale enheder.

Du skal sammen med dine kollegaer sørge for

 • at finde den bedst måde at organisere indsamlingen af de nye affaldstyper i jeres institution
 • at vælge hvilken type indendørs affaldsbeholdere, der passer bedst til jer og sikre at de opfylder diverse krav om brandsikring
 • at indkøbe de indendørs affaldsbeholdere
 • at implementere og kommunikere de nye regler ud til alle brugere og personale i jeres institution eller kommunale enhed

Herunder har vi samlet information, vejledninger og andet materiale til inspiration, så I kan komme godt i gang.

Affaldsgården og de nye affaldsordninger

Hvad sker der i din affaldsgård?

Når I skal kildesortere madaffald, metal- og plastemballage skal I også have containere til disse affaldsfraktioner i jeres affaldsgårde. I løbet af de næste par måneder indretter Miljø & Teknik jeres affaldsgårde, så de er klar til de nye ordninger.

Nogle affaldsgårde skal udvides, for at der er plads til flere containere. Nogle affaldsgårde skal samtidig flyttes længere væk fra bygningerne, for at de lever op til brandmyndighedernes afstands krav.

Følgende kommunale enheder får bygget ny, udvidet og/eller flyttet deres affaldsgård i 2016: 

 • Bakkens Hjerte
 • Billedskolen
 • Brillesøen - Kærmosen bhu.
 • Brillesøen - Tranekæret bhu.
 • Damgården - Bækken bhu.
 • Damgården - Jægerhytten bhu. + anneks
 • Egelundskolen
 • Egeskoven SFO
 • Grønningen SFO
 • Herstedlund Skole
 • Roholmhaven - Mælkebøtten (Degnehuset bhu.)
 • Rosenly bhu.
 • Stensmosen bhu.
 • Storagergård familiecenter
 • Svanen fritidscenter

Følgende kommunale enheder får udvidet og/eller flyttet deres affaldsgård i 2017:

 • Brøndagerskolen og det 10. element
 • Sydskolen

De øvrige kommunale enheders affaldsgårde har plads nok til alle affaldsfraktioner, hvis vi fjerner nogle af containerne til restaffald og i stedet tømmer dem der er tilbage lidt oftere. I slutningen af året 2016 vil de containere, der kan undværes, blive fjernet af Miljø & Teknik..

De nye containere til madaffald, metal og plast bliver leveret i januar 2017 og må tages i brug i slutningen af januar.

 

Hvem skal gå ud med affaldet?

Du skal sammen med dine kollegaer beslutte hvordan I får sorteret de nye affaldstyper i jeres institution og hvordan I inddrager børn og personale i at sortere mest muligt. Børnene er vores ambassadører - så vi opfordrer jer til at involvere dem. Hvert kilo tæller.

I de større institutioner og på skolerne skal I beslutte hvordan I vil affaldssortere på stuerne, i klasseværelser, kantiner, lærerværelser, hjemkundskab m.v.. Vi anbefaler at I inddrager de tekniske servicemedarbejdere, køkkenpersonale, lærere og pædagoger i planlægningen, så I finder den bedst mulige løsning for alle parter.

Husk at få aftalt, hvem der tømmer hvad.

 

 

Valg af materiel til indendørs sortering

I står selv for valg og indkøb af indendørs affaldsbeholdere. Der skal være mulighed for at sortere i følgende fraktioner indendørs: papir, pap, metal, plast, glas, madaffald, restaffald, porcelæn, batterier.

Find den sorteringsløsning der passer bedst til jer, i forhold til jeres fysiske forhold i køkken, lagerrum og den daglige organisering og praksis med indsamling af affald fra stuer og klasseværelser. Økonomien spiller også ind, for I skal selv finansiere eventuelle nye indendørs affaldsbeholdere. Måske sorterer I allerede metal og plastemballage fra idag og har de affaldsbeholdere indenfor som I har brug for. Brug eventuelt de beholdere og spande I allerede bruger i dag. De fleste af jer vil dog have brug for nye beholdere til indsamling af madaffald. 

Beholderne og placeringen skal overholde kravene fra brandmyndighederne. Klik på linket nedenfor og se hvilke typer affaldsbeholdere Miljø & Teknik anbefaler og som er godkendt af brandmyndighederne. Der står også hvad I ellers skal forholde jer til af brandteknisk karakter.

Inspiration, vejledning og krav til indendørs affaldsbeholdere og deres placering

Erfaringer fra tre pilotforsøg

Miljø & Teknik har sammen med Rosenly Børnehus, Hyldespjældet Børnehus og Herstedlund Skole gennemført tre pilotprojekter. Klik på linket og bliv inspireret af deres proces og valg af løsninger.

Erfaringer fra tre pilotforsøg

Materialer til inspiration og vejledning

Sorteringsguide for skoler og institutioner med børn 

Vestforbrænding har udarbejdet en sorteringsguide specifikt for skoler, som skal gøre det nemmere at indføre affaldssortering på skolerne. Guiden er primært rettet mod skoler, men kan også bruges til inspiration af børnehaver eller andre institutioner med børn.

Guiden er et værktøj, hvor der er samlet en række anvisninger, gode råd og links, som kan hjælpe dig på vej, når den nye affaldssortering skal implementeres. Der er tre indgange, afhængig af din rolle: som skoleleder, teknisk personale eller lærer og pædagog.

Herfra bliver du linket videre til information om de områder, som er mest relevante for dig. Indeholder blandt andet skabeloner til plakater, liste over affald i de forskellige lokaletyper, eksempler på affaldsbeholdere til opsamling i klasselokaler, skema til bestilling af affaldsbeholdere, piktogrammer og infobreve.

Materialer til inspiration

Herunder et par link, du også finder i sorteringsguiden, samt et udvalg af affaldsbeholdere. Inden du køber beholdere hjem, så læs om brandmyndighedernes krav til beholdere og deres placering i dette notat.

Sorteringsvejledninger

madaffald

papir 

plast 

metal 

glas   

Udgifter til indendørs beholdere, bioposer og piktogrammer

Indendørs beholdere

I skal finde pengene til det indendørs udstyr i jeres eget decentrale budget. Udgifterne afhænger af af den måde I vælger at organisere jeres affaldsløsninger på. Nogle har forhold, der gør at de kan komme let om ved det, andre steder er der ikke så mange muligheder at vælge imellem.

Nedenstående er forskellige eksempler på udgifter som nogle institutioner har haft til indretning af indendørs sortering:

Rødøvre (institution 200 børn) – 0 kr
Husum (skole 670 børn) – o. 70.000 kr
Hyldespjældet (institution 40 børn) – 3.380 kr
Rosenly (institution 130 børn) – 1.280 kr
Herstedlund Skole – (613 børn) – 70.500 kr fuldt udbygget

Læs mere om ovenstående institutioners valg af løsninger i dette notat.

Miljø & Teknik har søgt om en budgetudvidelse for skolerne til denne aktivitetsudvidelse, da udgifterne forventes at udgøre en væsentlig post i deres budget. Ansøgningen bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i september 2016.

Bioposer

Bioposer til de grønne biospande (8 liter) leveres af renovatøren. Når rullen er ved at være tom, binder I en pose fast til den udendørs madaffaldsbeholder. Så lægger skraldemanden 4 nye ruller bioposer i jeres postkasse.

En anden mulighed er at bestille bioposer (8 liter) via Vestforbrænding. I skal som minimum bestille til ½ års forbrug. Bioposerne skal opbevares frostfrit og tørt.

Bioposer til større madaffaldsbeholdere, fx i kantinekøkkener, hjemkundskabslokaler m.v. skal I selv købe hjem, evt. hos den leverandør hvor I køber jeres madaffaldsbeholdere. 

Piktogrammer

Piktogrammerne på de udendørs affaldsbeholdere leveres af Miljø & Teknik.

Til indendørs brug kan I bestille piktogrammer via affaldoggenbrug@albertslund.dk, når I anskaffet de beholdere I mangler og ved hvor mange piktogrammer I skal have til hver fraktion. Det vil være de samme piktogrammer som borgerne i boligområderne modtager i deres infopakker. 

Miljøhåndbogen – skabeloner til din lokale sorteringsvejledning

Der skal indføres nye affaldsordninger for madaffald, metal og plast i de kommunale enheder fra oktober 2016. Derfor er der brug for, at vejledningen om affaldssortering i jeres miljøhåndbog opdateres. Håndbøgerne skal senest være opdateres inden juli 2017, da kommunens miljøsystem skal gennemgås af ekstern orditor efter sommerferien. 

Find den skabelon der passer til affaldsordningen på din arbejdsplads og tilpas teksten så den passer til din arbejdsplads. Den opdaterede vejledning sættes ind i miljøhåndbogen, men du kan også have den hængende fremme, så du altid kan se, hvor du kan komme af med affaldet hos jer. 

Der er tre forskellige skabeloner til sorteringsvejledning:

Sorteringsvejledning for arbejdspladser med adgang til servicesjak
Sorteringsvejledning for arbejdspladser med affaldsansvarlig medarbejder
Sorteringsvejledning for arbejdspladser med affaldsgård, der varetages af teknisk servicepersonale.

Teknisk Servicepersonale

Link til viceværtsportalen - hvor du bestiller tømning af containere

Klik på link herunder og kom over på viceværtsportalen, hvor du finder vejledning om hvordan du bestiller tømning.

Du skal bruge en medarbejdersignatur. Den får du ved at sende en mail til IT-helpdisk.

Viceværtsportalen