Affaldsgården og de nye affaldsordninger


Hvad sker der i din affaldsgård?

Når I skal kildesortere madaffald, metal- og plastemballage skal I også have containere til disse affaldsfraktioner i jeres affaldsgårde. I løbet af de næste par måneder indretter Miljø & Teknik jeres affaldsgårde, så de er klar til de nye ordninger.

Nogle affaldsgårde skal udvides, for at der er plads til flere containere. Nogle affaldsgårde skal samtidig flyttes længere væk fra bygningerne, for at de lever op til brandmyndighedernes afstands krav.

Følgende kommunale enheder får bygget ny, udvidet og/eller flyttet deres affaldsgård i 2016: 

 • Bakkens Hjerte
 • Billedskolen
 • Brillesøen - Kærmosen bhu.
 • Brillesøen - Tranekæret bhu.
 • Damgården - Bækken bhu.
 • Damgården - Jægerhytten bhu. + anneks
 • Egelundskolen
 • Egeskoven SFO
 • Grønningen SFO
 • Herstedlund Skole
 • Roholmhaven - Mælkebøtten (Degnehuset bhu.)
 • Rosenly bhu.
 • Stensmosen bhu.
 • Storagergård familiecenter
 • Svanen fritidscenter

Følgende kommunale enheder får udvidet og/eller flyttet deres affaldsgård i 2017:

 • Brøndagerskolen og det 10. element
 • Sydskolen

De øvrige kommunale enheders affaldsgårde har plads nok til alle affaldsfraktioner, hvis vi fjerner nogle af containerne til restaffald og i stedet tømmer dem der er tilbage lidt oftere. I slutningen af året 2016 vil de containere, der kan undværes, blive fjernet af Miljø & Teknik..

De nye containere til madaffald, metal og plast bliver leveret i januar 2017 og må tages i brug i slutningen af januar.