Erfaringer fra tre pilotforsøg


Miljø & Teknik har sammen med Rosenly Børnehus, Hyldespjældet Børnehus og Herstedlund Skole gennemført tre pilotprojekter. Klik på linket og bliv inspireret af deres proces og valg af løsninger.

Erfaringer fra tre pilotforsøg