Hvem skal gå ud med affaldet?


Du skal sammen med dine kollegaer beslutte hvordan I får sorteret de nye affaldstyper i jeres institution og hvordan I inddrager børn og personale i at sortere mest muligt. Børnene er vores ambassadører - så vi opfordrer jer til at involvere dem. Hvert kilo tæller.

I de større institutioner og på skolerne skal I beslutte hvordan I vil affaldssortere på stuerne, i klasseværelser, kantiner, lærerværelser, hjemkundskab m.v.. Vi anbefaler at I inddrager de tekniske servicemedarbejdere, køkkenpersonale, lærere og pædagoger i planlægningen, så I finder den bedst mulige løsning for alle parter.

Husk at få aftalt, hvem der tømmer hvad.