Materialer til inspiration og vejledning


Sorteringsguide for skoler og institutioner med børn 

Vestforbrænding har udarbejdet en sorteringsguide specifikt for skoler, som skal gøre det nemmere at indføre affaldssortering på skolerne. Guiden er primært rettet mod skoler, men kan også bruges til inspiration af børnehaver eller andre institutioner med børn.

Guiden er et værktøj, hvor der er samlet en række anvisninger, gode råd og links, som kan hjælpe dig på vej, når den nye affaldssortering skal implementeres. Der er tre indgange, afhængig af din rolle: som skoleleder, teknisk personale eller lærer og pædagog.

Herfra bliver du linket videre til information om de områder, som er mest relevante for dig. Indeholder blandt andet skabeloner til plakater, liste over affald i de forskellige lokaletyper, eksempler på affaldsbeholdere til opsamling i klasselokaler, skema til bestilling af affaldsbeholdere, piktogrammer og infobreve.

Materialer til inspiration

Herunder et par link, du også finder i sorteringsguiden, samt et udvalg af affaldsbeholdere. Inden du køber beholdere hjem, så læs om brandmyndighedernes krav til beholdere og deres placering i dette notat.

Sorteringsvejledninger

madaffald

papir 

plast 

metal 

glas