Udgifter til indendørs beholdere, bioposer og piktogrammer


Indendørs beholdere

I skal finde pengene til det indendørs udstyr i jeres eget decentrale budget. Udgifterne afhænger af af den måde I vælger at organisere jeres affaldsløsninger på. Nogle har forhold, der gør at de kan komme let om ved det, andre steder er der ikke så mange muligheder at vælge imellem.

Nedenstående er forskellige eksempler på udgifter som nogle institutioner har haft til indretning af indendørs sortering:

Rødøvre (institution 200 børn) – 0 kr
Husum (skole 670 børn) – o. 70.000 kr
Hyldespjældet (institution 40 børn) – 3.380 kr
Rosenly (institution 130 børn) – 1.280 kr
Herstedlund Skole – (613 børn) – 70.500 kr fuldt udbygget

Læs mere om ovenstående institutioners valg af løsninger i dette notat.

Miljø & Teknik har søgt om en budgetudvidelse for skolerne til denne aktivitetsudvidelse, da udgifterne forventes at udgøre en væsentlig post i deres budget. Ansøgningen bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i september 2016.

Bioposer

Bioposer til de grønne biospande (8 liter) leveres af renovatøren. Når rullen er ved at være tom, binder I en pose fast til den udendørs madaffaldsbeholder. Så lægger skraldemanden 4 nye ruller bioposer i jeres postkasse.

En anden mulighed er at bestille bioposer (8 liter) via Vestforbrænding. I skal som minimum bestille til ½ års forbrug. Bioposerne skal opbevares frostfrit og tørt.

Bioposer til større madaffaldsbeholdere, fx i kantinekøkkener, hjemkundskabslokaler m.v. skal I selv købe hjem, evt. hos den leverandør hvor I køber jeres madaffaldsbeholdere. 

Piktogrammer

Piktogrammerne på de udendørs affaldsbeholdere leveres af Miljø & Teknik.

Til indendørs brug kan I bestille piktogrammer via affaldoggenbrug@albertslund.dk, når I anskaffet de beholdere I mangler og ved hvor mange piktogrammer I skal have til hver fraktion. Det vil være de samme piktogrammer som borgerne i boligområderne modtager i deres infopakker.