Valg af materiel til indendørs sortering


I står selv for valg og indkøb af indendørs affaldsbeholdere. Der skal være mulighed for at sortere i følgende fraktioner indendørs: papir, pap, metal, plast, glas, madaffald, restaffald, porcelæn, batterier.

Find den sorteringsløsning der passer bedst til jer, i forhold til jeres fysiske forhold i køkken, lagerrum og den daglige organisering og praksis med indsamling af affald fra stuer og klasseværelser. Økonomien spiller også ind, for I skal selv finansiere eventuelle nye indendørs affaldsbeholdere. Måske sorterer I allerede metal og plastemballage fra idag og har de affaldsbeholdere indenfor som I har brug for. Brug eventuelt de beholdere og spande I allerede bruger i dag. De fleste af jer vil dog have brug for nye beholdere til indsamling af madaffald. 

Beholderne og placeringen skal overholde kravene fra brandmyndighederne. Klik på linket nedenfor og se hvilke typer affaldsbeholdere Miljø & Teknik anbefaler og som er godkendt af brandmyndighederne. Der står også hvad I ellers skal forholde jer til af brandteknisk karakter.

Inspiration, vejledning og krav til indendørs affaldsbeholdere og deres placering