Akutte skader og driftproblemer

Se hvem du skal kontakte, hvis du har akutte skader eller driftproblemer


Akutte skader

Ved akutte driftsproblemer bedes du kontakte Ejendom, Vej & Parks callcenter. Callcenteret er åbent mandag–fredag kl. 8.30 – 15.00.

Under kontakter kan du se dine muligheder for at kontakte callcentret.

I nødstilfælde kan der udenfor callcenterets åbningstid tages kontakt til vagten på tlf. 4368 6767.

Akutte driftsproblemer er for eksempel sprungne vandrør, vand som drypper ind fra taget, knuste ruder, manglende varme med mere.

Ved øvrige driftsforstyrrelser, som ikke er akutte, for eksempel toiletter som løber, inderdøre der ikke kan lukke mv. bedes du benytte anmeldelsesformularen som du finder under kontakter.

Når du har udfyldt formularen trykker du bare på "send", hvorefter den sendes til callcentrets medarbejdere, som behandler den hurtigst muligt.

Indbrud, brand, hærværk mv

Hvis du har haft indbrud eller hærværk skal du udover at kontakte Callcentret også udfylde en skadeanmeldelse.

Formålet med at udfylde skadeanmeldelsen er et vigtigt led i kommunens risikostyringsarbejde og styrker kommunens mulighed for at forebygge, at lignende hændelser gentager sig.

Der gives kun erstatning, hvis skadesanmeldelse er modtaget og skaden er anerkendt.

For at få erstatning skal institutionen indkøbe nyt inventar og sende fakturaen via Opus til Ejendom, Vej & Park, som betaler fakturaen.