Grøn service i daginstitutionerne

De grønne sjak vedligeholder og renholder institutionens udeområde, både indenfor og udenfor hegnet. Vi vil tilstræbe at varsle vores ankomst ca 2-3 dage før arbejdet udføres


Ved tilkøbs opgaver eller brug af eksterne håndværkere

Ring til CallCenter Ejendom, Vej og Park, 4368 6703 / 4367 6750

  • fældning af store træer, (skal tilkøbes)
  • nye bede/blomsterkummer, (skal aftales)