Legepladser

Se hvem der har ansvaret for den daglige inspektion, den månedlige inspektion og den årlige inspektion og hvad de hver især omfatter.


Albertslund Kommune har som ejer det overordnede ansvar for sikkerheden på kommunens legepladser.

Den daglige inspektion

Lederen på den pågældende ejendom har ansvaret for, at den daglige rutinemæssige visuelle inspektion bliver udført. Dette indebærer endvidere ansvar for at identificere åbenlyse farer, som er opstået bl.a. pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold. Hvis redskaberne ikke er sikre, skal lederen afspærre redskabet/området, så det ikke kan benyttes, indtil fornøden reparation eller nedrivning har fundet sted. Hvis ikke lederen gør dette, er det til fulde lederens ansvar, hvis der sker noget.

Den månedlige inspektion

Servicessjakket udfører månedlige driftsinspektioner af legepladserne og kan blive inddraget  i andre inspektioner, hvor det skønnes nødvendigt.

Den månedlige driftsinspektion udføres som beskrevet i de gældende standarder, udleveret af Ejendom, Vej & Park. Denne forholder sig til at efterse redskabernes drift og stabilitet, især med hensyn til slid. Under inspektionen ses der på redskabernes underlag. Generelt gælder det at der rettes særlig opmærksomhed mod "permanent forseglede dele" f. eks. gynger, skjulte beslag og skruer  med mere.

Den årlige inspektion

Ejendom, Vej & Park har ansvaret for, at der bliver udført sikkerhedsmæssige hovedinspektioner på legepladsen; helst en gang årligt. På baggrund heraf tages kontakt til institutionen/skolen for at drøfte evt. tiltag, som kan forbedre sikkerheden på legepladsen. Under kontakter kan du se hvem der i Ejendom, Vej og Park har ansvaret for legepladser.

Ejendom, Vej & Park er ved at udarbejde en revideret procedure for kommunale legepladser tilknyttet en kommunal ejendom. Den beskriver bl.a. ansvar og opgaver i forbindelse med sikkerhed og vedligeholdelse af legepladserne. Proceduren forventes færdig i foråret 2015, hvorefter relevante aktører vil blive inddraget.

Vedligehold af faldunderlag

Det påhviler den enkelte ejendom at vedligeholde legepladsens faldunderlag. Det indebærer også supplering af faldunderlag og/eller udskiftning. Vær særlig opmærksom på områder ved rutsjebaner, gynger og vipper, hvor faldunderlaget typisk bliver skubbet væk, når børnene bruger legeredskaberne. Derudover er det vigtigt, at der sker de nødvendige tilpasninger i tykkelsen af faldunderlaget, hvis der f. eks. sættes et legeredskab op, som har en større faldhøjde end det redskab, som var der før.

Det er vigtigt at faldunderlaget er certificeret. Certifikatet skal som minimum udleveres til følgende personer: Institutionsleder, Materialegården og den der i Ejendom, Vej & Park har ansvaret for legepladser.

Sandkassesand skiftes løbende

En gang om året sker det, at al sandet i sandkasserne skiftes ud eller det øverste lag sand skiftes ud(skummes). Èt år udskiftes, næste år skummes og sådan fortsætter det skiftevis årene frem.

Husk at søge om byggetilladelse

Som udgangspunkt kræver det byggetilladelse at få lov til at opsætte legeredskaber. Det kan tage op til 9 uger at få svar på en ansøgning, så vær ude i god tid. Hovedreglen er at den, der betaler for at få arbejdet udført, også har ansvaret for at søge om byggetilladelse. Samme kan komme til at skulle betale for at få det nye fjernet, hvis Kommunen kræver det.