Kontakter


Akutte skader eller problemer

Ved akutte skader skal du kontakte callcentret. Send en mail til:

Pia Bronke Petersen på pbt@albertslund.dk eller Lene Jørgensen på ljg@albertslund.dk

- eller ring på tlf. 4368 6750

Ved ikke akutte skader kan du bruge anmeldelsesformularen.

Har du spørgsmål ang. din bygning skal du som udgangspunkt henvende dig til den person i Ejendom, Vej & Park, som er ansvarlig for din bygning. Du kan se, hvem der er bygningsansvarlig for din bygning på denne liste. Liste over bygningsansvarlige: Fordeling af bygningsansvarlige

Brandforhold

Kontakt Lars Voldum på lars.voldum@albertslund.dk eller tlf. 4368 6706.

Køkkener

Kontakt Inger Bärnheim på inger.barnheim@albertslund.dk eller tlf. 43 68 67 56.

Miljø og energi:

Kontakt Tina Reinholdt Jensen på tina.reinholdt.jensen@albertslund.dk eller tlf. 4368 6742.

Vagt og sikring

Kontakt Villy Frandsen på villy.frandsen@albertslund.dk eller tlf. 4368 6766.

Forsikringer

Hvis du har spørgsmål vedrørende forsikringer på løsøre, bygning eller køretøjer så kontakt Lars Voldum på lars.voldum@albertslund.dk eller tlf. 4368 6706.

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansvarsforsikringer eller rejseforsikring så kontakt Pia Bronke Petersen på pbt@albertslund.dk eller tlf. 4368 6750.

Affald & Genbrug

Spørgsmål vedr. nyt renovationsudstyr, skal rettes til Affald & Genbrug på mail affaldoggenbrug@albertslund.dk eller tlf. 4368 6821.

Har du spørgsmål til affaldshåndtering og sortering, har du brug for en ekstra tømning eller er affaldet ikke blevet hentet - kontakt da Vestforbrændings Kundeservice på 8020 8030 eller skriv til kundeservice@vestfor.dk.

Legepladser

Kontakt Ditte Svindborg på ditte.svindborg@albertslund.dk eller tlf. 4368 6874.

Materialegården

Kontakt Mia Strøm Jensen på mia.strom.jensen@albertslund.dk eller på tlf. 4368 3205.