Aflevering af dagsordenspunkt


Der anvendes eDagsorden til mødeafvikling. Alle dagsordenspunkter - både beslutningspunkter og orienteringspunkter - skal udarbejdes som dagsordenspunkter til de politiske udvalg.

Der er følgende arbejdsgang for dagsordenspunkter til møderne:

  • Når en afdeling/enhed ønsker et punkt på dagsordenen, kontaktes Tim Lissauer på tlf. 21 56 25 86 eller mail for at aftale, hvilket møde punktet kan komme på.
  • Sagsansvarlig udarbejder dagsordenspunkt og evt. bilag, samt får godkendt materialet af den ansvarlige direktør/chef.
  • Sagsansvarlig afleverer dagsordenspunktet ved, at det med tilknyttede Acadre-bilag sættes i kø til det aftale Digitaliseringsstyregruppe-møde senest mandag kl. 12.00 i ugen før mødet.