KommuneMED

Her finder du generelle oplysninger om MED og arbejdsmiljø. Du kan også finde informationer om KommuneMED, RådhusMED og kommunens to OmrådeMED.


Strategiplan og årshjul

KommuneMED 2016

Her kan du læse referater fra KommuneMED 2016.

KommuneMED 2015

Mødeplan for KommuneMED 2015


Februar 2015:

Mødedato: 3. februar 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale: 27. januar 2015

Formøde formand/næstformand:  21. januar 2015

Frist for aflevering af punkter/sager: 20. januar 2015

Referat

Ekstraordinært møde 13. februar 2015

Referat


April 2015:

Mødedato:  22. april 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale: 15. april 2015

Formøde formand/næstformand:  9. april 2015

Frist for aflevering af punkter/sager: 8. april 2015

Referat


Juni 2015:

Mødedato: 17. juni 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale: 10. juni 2015

Formøde formand/næstformand:  9. juni 2015

Frist for aflevering af punkter/sager: 3. juni 2015

Referat

Ekstraordinært møde 12. august 2015

Referat


September 2015:

Mødedato: 16. september 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale: 9. september 2015

Formøde formand/næstformand:  4. september 2015

Frist for aflevering af punkter/sager: 2. september 2015

Referat


Oktober 2015:

Mødedato: 29. oktober 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale:  22. oktober 2015

Formøde formand/næstformand: 20. oktober 2015

Frist for aflevering af punkter/sager:  8. oktober 2015 (pga efterårsferien)

Referat


December 2015:

Mødedato: 16. december 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale: 9. december 2015

Formøde formand/næstformand:  3. december 2015

Frist for aflevering af punkter/sager: 2. december 2015

Sted for møde og formøde vil fremgå af Edagsorden.

Referat

KommuneMED 2007-2014

Tidligere mødeplaner, dagsordener og referater

Arrangement 25. januar - Den Kommunale Kompetencefond

Arrangementet er tiltænkt AMR og TR inden for BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, HK-Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund og Fagligt Fælles Forbund.

D. 25. januar afholder KommuneMED et arrangement om den Kommunale Kompetencefond

I er meget velkomne til arrangementet! Forfatter og direktør Anders Seneca vil fortælle om ”Kend din kerneopgave” til arrangementet.

Det sker i kantinen på Rådhuset fra kl. 13.00-15.30.

Tilmelding på mail til linda.hansen@albertslund.dk

Udover AMR og TR er alle relevante ledere inviteret.

 

PROGRAM

13.00-13.10: Velkommen og om vigtigheden af kompetenceudvikling v. Claus Kolby (HK/LO) og Jette Runchel (Kommunaldirektør)

13.10-13.20: Kompetenceudvikling i Albertslund Kommune v. Helle Wagner Gehlert (Chef for Økonomi & Stab)

13.20-14.20: Kend din Kerneopgave v. forfatter og direktør Anders Seneca

14.20-14.30: Pause

14.30-15.00: Oplæg fra den kommunale kompetencefond samt mulighed for spørgsmål

15.00-15.30: Fortælling fra Økonomi & Stab om kompetenceforløb under Den Kommunale Kompetencefond

15.30: Tak for i dag


Læs mere om arrangementet (pdf)

 

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

KommuneMED har hvert år en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det besluttes, hvilke temaer indenfor arbejdsmiljøet man ønsker at sætte fokus på det kommende år.

KommuneMED har haft den årlige arbejdsmiljødrøftelse på mødet, den 12. december 2016.

På mødet besluttede man at fokusere på:

  • Trivsels- og APVmåling
  • Forebyggelse af arbejdsskader
  • krav i arbejdet/kerneopgaven
  • arbejdsrelateret stress
  • sygefravær

Se sagsfremstilling og beslutning fra KommuneMEDs møde den 12.12.2016 i First Agenda

 

KommuneMED har udarbejdet status over arbejdsmiljøindsatser pr. 14. december 2016

Se notatet her

Sundhedstjek

Læs mere om Sundhedstjek og beskatning

KommuneMED har fået udarbejdet et notat om, hvordan man kan få foretaget et sundhedstjek, uden at medarbejderen bliver beskattet af udgiften til sundhedstjekket.

Det skal være et tilbud til alle ansatte og der kan ikke ske nogen form for behandling.

Se hele notatet her

Retningslinjer

Retningslinjer for procedure for drøftelse af budgettes konsekvenser for arbejds- og personaleforhold

KommuneMED dagsordener og referater 2017 -

Her kan du finde dagsordener og referater fra møderne i KommuneMED fra 2017 og frem.