Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

KommuneMED har hvert år en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det besluttes, hvilke temaer indenfor arbejdsmiljøet man ønsker at sætte fokus på det kommende år.


KommuneMED har haft den årlige arbejdsmiljødrøftelse på mødet, den 10. december 2014.

På mødet besluttede man, at sætte fokus på to hovedområder, nemlig

1. Vold og trusler om vold

2. arbejdsbetinget stress

Der er nedsat to arbejdsgrupper, som skal udarbejde et kommissorium for de to områder.

Det blev aftalt, at man arbejder med vold og trusler om vold i 1. halvår 2015 og arbejdsbetinget stress i 2. halvår 2015.

Hvis du har lyst til at deltage i en af arbejdsgrupperne, så send en mail til Joan.Bendiksen@albertslund.dk og skriv om dit ønske.

Se sagsfremstilling og beslutning fra KommuneMEDs møde den 10.12.2014 her