Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

KommuneMED har hvert år en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det besluttes, hvilke temaer indenfor arbejdsmiljøet man ønsker at sætte fokus på det kommende år.


KommuneMED har haft den årlige arbejdsmiljødrøftelse på mødet, den 12. december 2016.

På mødet besluttede man at fokusere på:

  • Trivsels- og APVmåling
  • Forebyggelse af arbejdsskader
  • krav i arbejdet/kerneopgaven
  • arbejdsrelateret stress
  • sygefravær

Se sagsfremstilling og beslutning fra KommuneMEDs møde den 12.12.2016 i First Agenda

 

KommuneMED har udarbejdet status over arbejdsmiljøindsatser pr. 14. december 2016

Se notatet her