Supplerende MED-uddannelse: MED og Arbejdsmiljø

MED-udvalget har ansvar for arbejdsmiljøarbejdet. Men hvad betyder det helt konkret i praksis? Og hvordan løfter MED-udvalget opgaven bedst muligt?


KommuneMED har den 24. maj. 2016 afholdt en supplerende MED-uddannelsesdag på Stadion, om MED og arbejdsmiljø, med udgangspunkt i den lokale MED-aftale. Noget af det dagen handlede om, var:

- MED-udvalgets arbejdsmiljøopgaver

- Arbejdsmiljøperspektivet i alle MED-udvalgets opgaver

- Rollefordelingen mellem MED-udvalget og arbejdsmiljøgrupperne

- Metoder til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet

- Konkrete arbejdsmiljøemner, der er relevante for deltagerne: fx sygefravær, stress, vold etc.

 

Underviser

PUF konsulent Palle Bruun Olsen, Kalundborg

Se mere om PUF på PUF.dk 

 

Se Palles slides fra dagen her.

MED og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø historisk set

Professionel kapital

Sygefraværsprojekt

Triosamarbejdet