Aktuelt

På siden finder du aktuelle nyheder og tilbud fra Netværksstrukturen. Du kan samtidig også finde tidligere opslag under arkiv.


Opstartede netværk efterår 2016

I efteråret 2016 startes fire nye velfærdsnetværk op i Albertslund kommune, som efter planen overgår til testfasen i januar måned.

Fremover vil der blive igangsat 4-5 nye netværk hvert halve år i Albertlund kommune. Efterårets netværkstemaer blev udvalgt af chefforum i foråret til opstart efter sommerferien.

De fire netværkstemaer har overskrifterne:

1. En styrket administration i Albertslund kommune.

2. Iværksætteri og entreprenørskab i Albertslund.

3. Involvering af pårørende i ældreplejen.

4: Fælles ungdomsklub i Albertslund. 

 

 

Netværkstema: En styrket administration i Albertslund Kommune.

En velfungerende og effektiv administration giver mere plads og flere ressourcer til at kommunen kan fokusere på at levere den bedst mulige service til borgerne. Med dette netværkstema ønsker kommunen at undersøge, hvordan det tværgående samarbejde omkring økonomi- og personaleadministrationen kan styrkes. Et af fokuspunkterne er, hvordan vi sikrer en klar ansvars- og rollefordeling imellem det centrale og decentrale niveau. Formålet er at sikre gode processer og arbejdsgange, hvor systemer og ressourcer anvendes optimalt.

Netværksleder: Pernille Harting Frandsen

Stilling: Digitaliseringskonsulent i Kultur, Plan og Digitalisering

Mail: pernille.harting.frandsen@albertslund.dk

 

 

Netværkstema: Iværksætteri og entreprenørskab i Albertslund.

Albertslund Kommune ønsker at styrke iværksættermiljøet i Albertslund, for at tiltrække virksomheder, skabe arbejdspladser, udvikle byen og inspirere børn og unge til at være kreative, nytænkende og proaktive. Entreprenørskab skal på skoleskemaet, rammerne for unge og nye iværksættere i Albertslund skal styrkes, og netværk og samarbejde mellem iværksættere, etablerede virksomheder og vidensmiljøer skal dyrkes. Netværkstemaet har fokus på at udforske mulige synergier mellem de mange initiativer og ambitioner på iværksætterområdet, for at understøtte en sammenhængende og progressiv iværksætterstrategi.

Netværksleder: Tim Lissauer

Stilling: Digitaliseringskonsulent i Digitalisering

Mail: tim.lissauer@albertslund.dk

 

Netværkstema: Involvering af pårørende i ældreplejen.

Albertslund får flere ældre som lever længere og mange gennemgår lange sygdomsforløb, som giver dem et stor behov for pleje og omsorg. Pårørende føler sig ofte ikke inddraget i plejen, men der er stort potentiale både menneskeligt og økonomisk i at inddrage pårørende i både planlægning og udførelse af plejen. Kommunen giver den basale pleje, men der er også mange individuelle og sociale behov som skal indarbejdes i det samlede forløb, som den ældre har med kommunens personale og sine pårørende. Netværkstemaet handler derfor om at undersøge, hvordan de pårørende i bred forstand kan involveres mere i de ældres plejeforløb, og hvordan dialogen mellem personale og pårørende bedst kan organiseres fremover. Drømmen er individuelt tilpassede forløb, som tager hensyn til den enkeltes ønsker, og dermed øger udbyttet og tilfredsheden for både den ældre og de pårørende.

Netværksleder: Mette Nielsen Duekilde

Stilling: Integrationskonsulent i Analyse og-udviklingscentret

Mail: mette.nielsen.duekilde@albertslund.dk

 

Netværkstema: Fælles ungdomsklub i Albertslund.

Med vedtagelsen af den nye klubstruktur skabes en fælles ungdomsklub i Albertslund (AUK), der arbejder på tværs. Den nye struktur giver mulighed for at skabe et bedre samarbejde mellem klubberne, så de kan motivere de unge og guide dem til de tilbud, der er de rette for dem. Med dette netværkstema er ønsket, at AUK i samarbejde med andre lokale aktører finder nye løsninger og samarbejdsformer, så klubberne bliver en aktiv del af lokalsamfundet, bygger bro til andre tilbud og indtager en bærende rolle ift. at hjælpe de unge til at hjælpe sig selv videre f.eks. ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

Netværksleder: Christian Fonnesbech-Wulf

Stilling: Netværkskonsulent i Sekretariat for Netværksstrukturen

Mail: christian.fonnesbechwulff@albertslund.dk

 

NS3 er vedtaget

Næste fase mod den netværksbaserede organisation er fuldt i gang!

NS3 blev vedtaget ved et møde i chefforum den 9. maj.  Strategien gælder for de næste tre år (2016-2019). Du kan læse mere om NS3 her eller under siden "Hvorfor netværk?" => baggrund og strategi.

Ide til netværkstema

Her kan du foreslå et netværkstema. Er du blevet opmærksom på en rutine eller en arbejdsgang, som undrer dig, og som du synes, at vi kan gøre bedre her i Albertslund kommune? Så har du måske fundet et netværkstema.

Et netværkstema er en udfordring eller en mulighed for forbedring på de områder, som vi ikke har fundet de helt rigtige løsninger på endnu. Der bliver vedtaget nye temaer løbende hvert halve år i maj- og december måned. Du sender forslag til netværkstemaer ved at udfylde nedenstående tema-skabelon. Se mere nedenfor. 

Hvad kendetegner et godt netværkstema? 

Tema-skabelon 

Netværksturnus - Basisorganisationen tur/retur

Vi tilbyder en turnusordning, hvor du eller din kollega i en periode kan komme i turnus i Netværksstrukturen

I turnussen vil du skulle tage hånd om temaer, problemstillinger mv. som er nødvendige at få foldet ud, for at vi kan sikre bevægelsen mod den netværksbaserede organisation. Vi har nogle idéer til temaer, men vi vil gennem dialog med jer meget gerne finde det helt rigtige turnustema.

Der er altså her en oplagt mulighed for at få netværk ind under huden - noget som kan bringes tilbage i det daglige arbejde i basisorganisationen.

Her kan du læse mere om hvorfor vi har brug for dig:

Turnuspjece

Tilbudspakker - fra os til jer

Tilbudskataloget indeholder en række tilbud i form af temaer – temaer der gerne skal dække alle facetter af den netværksbaserede organisation her i Albertslund. Netværkstanken skal spredes ud i alle afkroge af Albertslund, så vi kan få skabt en mere sammenhængene kommune - til gavn for os alle.

Tilbudspakkerne giver alle mulighed for at få svar på de spørgsmål, der presser sig på i en tid med mere og mere netværk.

Tag en snak med dine kollegaer, vælg det tilbud der passer jer bedst og kontakt os her i Netværksstrukturen!

Læs mere om baggrunden og se tilbudene her i kataloget

Arkiv

Tidligere aktuelle opslag finder du her

Interaktivt inspirationsmøde med Københavns Kommune den 13. november 2014

Så kom dagen hvor projektchef fra Københavns Kommunes Teknik & Miljøforvaltning, Øystein Leonardsen, slog et smut forbi Albertslund for at dele ud af sin viden og erfaringer om netværk. Der blev arbejdet med to netværk i et "åbent laboratorium", og de mange deltagere der var mødt op var ivrige efter at byde ind med deres tanker og idéer.

Det endte med at blive en produktiv og lærerig dag, hvor alle forhåbentlig gik derfra med en bedre forståelse af, hvordan man kan arbejde netværksbaseret her i Albertslund Kommune.

Nedenfor kan I hente slides fra dagen samt de to netværksredskaber, Øystein havde taget med til dagen.

Tak for et stort fremmøde og nogle gode inputs!

 

Slides fra dagen

Deltagerkontrakten - netværkskompasset

Netværksbarometer - bonding, bridging & linking

Læs mere om arrangementet og Øystein i invitationen