Opstartede netværk efterår 2016

I efteråret 2016 startes fire nye velfærdsnetværk op i Albertslund kommune, som efter planen overgår til testfasen i januar måned.


Fremover vil der blive igangsat 4-5 nye netværk hvert halve år i Albertlund kommune. Efterårets netværkstemaer blev udvalgt af chefforum i foråret til opstart efter sommerferien.

De fire netværkstemaer har overskrifterne:

1. En styrket administration i Albertslund kommune.

2. Iværksætteri og entreprenørskab i Albertslund.

3. Involvering af pårørende i ældreplejen.

4: Fælles ungdomsklub i Albertslund. 

 

 

Netværkstema: En styrket administration i Albertslund Kommune.

En velfungerende og effektiv administration giver mere plads og flere ressourcer til at kommunen kan fokusere på at levere den bedst mulige service til borgerne. Med dette netværkstema ønsker kommunen at undersøge, hvordan det tværgående samarbejde omkring økonomi- og personaleadministrationen kan styrkes. Et af fokuspunkterne er, hvordan vi sikrer en klar ansvars- og rollefordeling imellem det centrale og decentrale niveau. Formålet er at sikre gode processer og arbejdsgange, hvor systemer og ressourcer anvendes optimalt.

Netværksleder: Pernille Harting Frandsen

Stilling: Digitaliseringskonsulent i Kultur, Plan og Digitalisering

Mail: pernille.harting.frandsen@albertslund.dk

 

 

Netværkstema: Iværksætteri og entreprenørskab i Albertslund.

Albertslund Kommune ønsker at styrke iværksættermiljøet i Albertslund, for at tiltrække virksomheder, skabe arbejdspladser, udvikle byen og inspirere børn og unge til at være kreative, nytænkende og proaktive. Entreprenørskab skal på skoleskemaet, rammerne for unge og nye iværksættere i Albertslund skal styrkes, og netværk og samarbejde mellem iværksættere, etablerede virksomheder og vidensmiljøer skal dyrkes. Netværkstemaet har fokus på at udforske mulige synergier mellem de mange initiativer og ambitioner på iværksætterområdet, for at understøtte en sammenhængende og progressiv iværksætterstrategi.

Netværksleder: Tim Lissauer

Stilling: Digitaliseringskonsulent i Digitalisering

Mail: tim.lissauer@albertslund.dk

 

Netværkstema: Involvering af pårørende i ældreplejen.

Albertslund får flere ældre som lever længere og mange gennemgår lange sygdomsforløb, som giver dem et stor behov for pleje og omsorg. Pårørende føler sig ofte ikke inddraget i plejen, men der er stort potentiale både menneskeligt og økonomisk i at inddrage pårørende i både planlægning og udførelse af plejen. Kommunen giver den basale pleje, men der er også mange individuelle og sociale behov som skal indarbejdes i det samlede forløb, som den ældre har med kommunens personale og sine pårørende. Netværkstemaet handler derfor om at undersøge, hvordan de pårørende i bred forstand kan involveres mere i de ældres plejeforløb, og hvordan dialogen mellem personale og pårørende bedst kan organiseres fremover. Drømmen er individuelt tilpassede forløb, som tager hensyn til den enkeltes ønsker, og dermed øger udbyttet og tilfredsheden for både den ældre og de pårørende.

Netværksleder: Mette Nielsen Duekilde

Stilling: Integrationskonsulent i Analyse og-udviklingscentret

Mail: mette.nielsen.duekilde@albertslund.dk

 

Netværkstema: Fælles ungdomsklub i Albertslund.

Med vedtagelsen af den nye klubstruktur skabes en fælles ungdomsklub i Albertslund (AUK), der arbejder på tværs. Den nye struktur giver mulighed for at skabe et bedre samarbejde mellem klubberne, så de kan motivere de unge og guide dem til de tilbud, der er de rette for dem. Med dette netværkstema er ønsket, at AUK i samarbejde med andre lokale aktører finder nye løsninger og samarbejdsformer, så klubberne bliver en aktiv del af lokalsamfundet, bygger bro til andre tilbud og indtager en bærende rolle ift. at hjælpe de unge til at hjælpe sig selv videre f.eks. ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

Netværksleder: Christian Fonnesbech-Wulf

Stilling: Netværkskonsulent i Sekretariat for Netværksstrukturen

Mail: christian.fonnesbechwulff@albertslund.dk