Derfor netværk

Hvorfor giver det mening at arbejde netværksbaseret? Hvordan inddrager vi borgerne? Hvordan har vi organiseret os og hvilke resultater har netværksstrukturen skabt? Det kan du læse mere om her


En netværksbaseret organisation

Her kan du læse om hvorfor Albertslund Kommune har valgt at skabe en netværksbaseret organisation.

Albertslund kommune har valgt at skabe en netværksbaseret organisation, hvor vi herunder beskriver hvordan kommunen er organisereret og hvordan vi arbejder også med borgere. Her finder du baggrunden for, hvorfor vi i Albertslund Kommune har valgt den netværksbaserede organisation, og hvilke strategiske beslutninger og træk der skal tages for at komme derhen.

Hvorfor en netværksbaseret organisation giver en kort indføring i, hvorfor vi i Albertslund Kommune har valgt at udvikle det, vi kalder en netværksbaseret organisation, hvor vi kombinerer den hierarkiske søjleorganisering med en netværksstruktur.

Beskrivelse af organisationsdiagrammet NS3 giver dig et hurtigt blik på, hvordan Albertslund Kommune er organiseret, og hvordan netværksstrukturen og vores søjleorganisering spiller sammen og tilsammen danner den netværksbaserede organisation.

Strategien for netværk i Albertslund Kommune er den strategi, der blev vedtaget for Netværksstrukturen, da den nye administrative organisering blev udarbejdet i 2013.

Vi skaber forbindelser Kapitlet giver en indsigt i, hvad Albertslund er for en kommune, og hvordan der arbejdes med udvikling af velfærd og kompetencer på forskellige måder. Kapitlet er blevet til i en samskabende proces mellem Jette Runchel, kommunaldirektør, Mette Horsgaard, leder af Sekretariat for Netværksstrukturen og Marie-Louise Lunderød, konsulent i Sekretariat for Netværksstrukturen.

Netværksstrukturen version 3 beskriver Netværksstrukturens udformning i dets tredje fase. Der er foretaget en del ændringer, hvilket bl.a. ses i antallet af netværk, netværksforløb, kompetenceudvikling mv.

Skabelse af Værdi i Netværk er et notat som fremmer arbejdet med at forfølge den forskel og værdiskabelse, vi ønsker at se 

Samskabelsestypologi er en videnskabelig artikel af Jens Ulrich Pedersen, som gennemgår forskellige former for kommunale samskabelsesprocesser og fremhæver Albertslund Kommune i forhold til en af disse typer

Vi samarbejder med borgerne

Vi skaber de bedste løsninger i netværk i samarbejde med borgerne. Her kan du se en kort film om borgerinddragelse i netværk, læse Albertslund Kommunes politik for inddragelse og om de potentialer borgerinddragelse skaber.

Hør om borgeren og kommunen

 

Politik for borgerinddragelseVi vil skabe en by, hvor mennesket mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del af fællesskabet. Det gør vi med netværksstrukturen, hvor alle kan foreslå et netværkstema.

Borgerinddragelse skaber bedre beslutningerEn artikel i djøfbladet 8.8.2016 af lektor og Ph.d Annika Agger om borgerinddragelse i Albertslund kommune.

Potentialer og udfordringer ved borgerindragelseEn artikel bragt i Politica 2015. Artiklen er skrevet af Annika Agger og beskriver potentialer og udfordringer ved tidlig inddragelse af borgere i samproduktion, hvor hun tager afsæt i udviklingen af en ny politik for borgerinddragelse i Albertslund Kommune.

Netværksstrukturen i Albertslund Kommune

Albertslund Kommune har i samarbejde med Joint Action udarbejdet tre artikler om netværk i Albertslund kommune. De har forskellige vinkler på netværksstrukturen i form af en ledelsesvinkel, en organisationsvinkel og en vinkel om relationel koordinering. Dem kan du læse her og se en film om ændrede arbejdsmetoder.

At lede i Albertslund er at lede efter nogetArtiklen skabt i samabrejde med Joint Action giver et indblik i ledelse af netværk og ledelse af det tværgående i kommunen, herunder de udfordringer og muligheder som denne form for tværgående ledelse giver ift. at skabe den netværksbaserede organisation.

Skab en platform, ikke et netværkArtiklen skabt i samabrejde med Joint Actiongiver et blik ind i netværksstrukturen, hvorfor vi har den, og hvordan netværksstrukturen er et værktøj – en struktureret ramme eller en platform for innovation og tværorganisatorisk samarbejde i kommunen

At give en gave – Når et netværk møder hverdagenArtiklen skabt i samabrejde med Joint Action omhandler den relationelle koordinering mellem basisstrukturen og netværksstrukturen i hverdagen.

Hør om ændrede arbejdsmetoder

Netværksstrukturens resultater

Netværksstrukturen har opnået nogle resultater siden den blev oprettet i 2013. Dem kan du læse mere om her.

Om netværk i Albertslund er en pjece, der giver overblik over nogle af de netværk vi har gennemført og deres effekter i 2016.

Du kan også se Jette Runchels og Katrine Buhl Møllers og Peter Rymans taler til ferniseringen af de initiativer og værdier vi har forfulgt i netværksstrukturen.

Jette Runchels tale til fernisering af de initiativer og værdier vi har forfulgt i netværksstrukturen

 

 

Katrine Buhl Møller og Peter Rymanns taler til fernisering af de initiativer og værdier vi har forfulgt i netværksstrukturen

Erfaringer med Netværksstrukturen er en pjecen giver et indblik i netværksstrukturens arbejde efter det første år. Pjecen giver et indblik i netværksstrukturens historik – hvorfor vi skulle have en netværksstruktur, og hvordan den blev startet op, de drivkræfter og barrierer der har været i kommunen ift. At udvikle organisationen mod den netværksbaserede organisation.

KL’s artikel om Netværksstrukturen ”Når gamle fru Hansens blomster visner” er en artikel om netværksarbejdet i Albertslund baseret på interviews med Jette Runchel og Mette Horsgaard. Artiklen blev bragt i forbindelse med et ledertræf i KL.

Netværkspippet, august 2014 er en særudgave af Albertslund Kommunes medarbejderblad omkring netværk i Albertslund kommune.

Netværk vil styrke Morbærhaven er en artikel bragt i Pippet, marts 2016. Artiklen beskriver afslutningen på netværksarbejdet omkring Morbærhaven og hvilke anbefalinger, som netværket er kommet med.

Erfaringsopsamling