Hvorfor netværk?

Hvorfor giver det mening at arbejde netværksbaseret? Bliv klogere på de følgende sider


Vi arbejder mod en netværksbaseret organisation

Herunder er en række notater og artikler, som beskriver, hvad man i Albertslund Kommune forstår ved begrebet en netværksbaseret organisation.

Baggrund og strategi

Her finder du baggrunden for, hvorfor vi i Albertslund Kommune har valgt den netværksbaserede organisation, og hvilke strategiske beslutninger og træk der skal tages for at komme derhen.

Hvorfor en netværksbaseret organisation?Dokumentet giver en hurtig indføring i, hvorfor vi som kommune arbejder mod at blive en netværksbaseret organisation

Strategien for NetværksstrukturenStrategien beskriver Netværksstrukturens formål og vision.

Albertslund Kommune - vi skaber forbindelserI dette bogkapitel gennemgås nogle af de mange skridt der er taget - og der skal tages - i arbejdet med at få skabt en netværksbaseret organisation.

Beskrivelse af organisationsdiagrammetFølgende dokument beskriver, hvordan netværksstrukturen er forankret i Albertslund Kommune. 

Netværksstrukturen, version 3Næste fase mod den netværksbaserede organisation. Strategien gælder for de næste tre år (2016-2019). 

Erfaringer med Netværksstrukturen Pjecen giver et indblik i netværksstrukturens historik og arbejde efter det første år.

 

Artikler

Her finder du forskellige artikler, der er med til at forklare, hvorfor det giver mening at arbejde netværksbaseret.

Skab en platform, ikke et netværkArtikel fra joint-action, der giver et indblik i hvorfor vi Albertslund Kommune har lavet en netværksstruktur, og hvordan den sættes i spil i kommunen. 

At lede i Albertslund er at lede efter nogetArtikel fra joint-action med fokus på netværksledelse i forbindelse med netværk i Albertslund Kommune.

At give en gaveArtikel fra Joint-action om de udfordringer der opleves i Albertslund Kommune, når ideer fra netværket skal udmønte sig i konkrete nye løsninger. 

Borgerinddragelse skaber bedre beslutningerArtikel bragt i DJØF-bladet, april 2016. Artiklen beskriver, hvordan borgerinddragelse og samskabelse er med til at skabe bedre beslutninger samt mere engagerede og ansvarlige borgere med Albertslund Kommune som eksempel.

Netværk vil styrke MorbærhavenArtikel bragt i Pippet, marts 2016. Artiklen beskriver afslutningen på netværksarbejdet omkring Morbærhaven og hvilke anbefalinger, som netværket er kommet med. 

Borgerinddragelse i samproduktion af styring?Videnskabelig artikel bragt i Politica, 2015. Artiklen er skrevet af Annika Agger og beskriver potentialer og udfordringer ved tidlig inddragelse af borgere i samproduktion. 

NetværksastronauterArtikel bragt i Pippet, september 2015. Artiklen præsenterer netværkslederuddannelsens hold 2. 

Når gamle fru Hansens blomster visnerArtikel om Netværksstrukturen fra KL's ledertræf, 2014. Artiklen beskriver det første års erfaringer med netværksstrukturen, og hvorfor Albertslund Kommune har en vision om at være en netværksbaseret organisation. 

Netværk nedbringer indlæggelserArtikel bragt i Pippet, august 2014. Artiklen gennemgår et konkret eksempel på, hvad der er kommet ud af netværksarbejdets første år. 

Samskabelses-typologiVidenskabelig artikel af Jens Ulrich Pedersen, som gennemgår forskellige former for samskabelsesprocesser og forskellige kommunale roller i disse processer. 

Om netværk i Albertslund 2016 - initiativer, proces og det vi forfølger

Hvad kan der komme ud af netværk i Albertslund? På denne side kan du høre og læse om initiativer, proces og hvad vi har forfulgt i netværk i Albertslund 2016.

Om netværk i Albertslund - initiativer, proces og det vi forfølger

 

Jette Runchels tale til fernisering af de initiativer og værdier vi har forfulgt i netværksstrukturen

 

 

Katrine Buhl Møller og Peter Rymanns taler til fernisering af de initiativer og værdier vi har forfulgt i netværksstrukturen

Netværksfilm

Hvad er netværk, og hvad kan vi i det hele taget med netværk som arbejdsform? Disse film gør dig klogere på netop dette

OBS: Virker filmene ikke kan du trykke på linksne for at åbne dem i Windows Media Player.

 

Hvad kan vi med netværk? 

 

 

 

 

Erfaringsopsamling

 

 

 

 

KL's innovationsmodel i praksis

 

 

 

 

Hør om borgeren og kommunen

 

Hør om ændrede arbejdsmetoder

 

Hør om facilitatorrollen

 

Hør om fremtidige kompetencer

 

Billeder på netværk

Hvordan forløber et netværk sig i praksis? Følgende frise udarbejdet af Karen Leth illustrerer, hvordan et netværk går fra problem til handling.