Kontakt og FAQ

Har du en ide til et nyt netværkstema, eller er du bare nysgerrig på at høre mere om, hvordan der arbejdes med netværk i Albertslund kommune. Så hold dig ikke tilbage, men skriv til Sekretariat for Netværksstrukturen. Du kan også meget velkommen til at læse lidt mere om netværk under fanen Ofte stillede spørgsmål.


Kontaktpersoner

På følgende side finder du liste over relevante kontaktpersoner i Netværksstrukturen.

Mette Horsgaard: Leder af Sekretariat for Netværksstrukturen. mhd@albertslund.dk

 

Christian Fonnesbech-Wulff: Netværkskonsulent. christian.fonnesbechwulff@albertslund.dk 

 

Du kan også kaste et blik på vores tilbudspjece, hvor du sandsynligvis vil kunne finde en tilbudspakke, der passer til netop dig og dine kollegaer:

Tilbudspjecen

Ofte stillede spørgsmål

At arbejde på nye måder i netværk afføder, ud over en række netværk, også en lang række spørgsmål. Nogle af disse vil du kunne finde svar på her. Husk at du altid kan hive fat i Sekretariat for Netværksstrukturen, hvis du vil vide mere.

Hvorfor netværk?

 

Der er flere grunde til at vi skal arbejde mere i netværk - her er et udpluk:

 • Netværk er en fleksibel arbejdsform, hvor hovedformålet er at bringe forskellige - og ofte utraditionelle - perspektiver i spil, for at skabe nye løsninger på kendte problemstillinger.

 

 • I netværk eksperimenteres der med arbejdsformer og metoder for at blive bedre til at se på problemstillingerne på andre måder end hidtil. Et godt redskab til netværksarbejdet er eksempelvis Innovationsmodellen, som du kan læse mere om her.

 

 • I netværk opbygges relationer på tværs af organisationen, ud til lokalsamfundet og mellem kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner osv. Når vi får opbygget relationer og kender til hinandens kompetencer, er vi langt bedre rustet til også at håndtere fremtidige udfordringer.

 

 • I netværk ændres vores forståelse af ting. Erfaringerne her fra Albertslund viser, at man ikke helt kan slippe netværkstankegangen når man kommer tilbage til det daglige arbejde i basisorganisationen. Man griber med andre ord ens arbejdsopgaver anderledes an. 

 

 • Og så er netværk en arbejdsform der motiverer og engagerer folk. Når vi får mulighed for at se på de kendte problemstillinger på anderledes måder, og når vi møder og delagtiggør borgeren i processen, får vi i sidste ende også bedre og mere helhedsorienterede løsninger. Det i sig selv er motiverende.

 

Hvad er netværksstrukturens funktion?

Vi bliver som kommune mødt med stadig flere krav om at levere bedre service for færre penge. Samtidig står vi over for flere og mere komplekse opgaver. For at imødekomme disse modsatrettede krav, skal vi være bedre til at bruge hinanden på tværs af hele kommunen, så vi får så mange forskellige perspektiver på udfordringerne som overhovedet muligt.

Når vi får flere perspektiver, og når vi samtidig arbejder på nye måder i netværk, vil vi kunne i højere grad kunne udnytte den stærke faglighed, der kendetegner Albertslund Kommune. Derudover vil vi kunne inddrage bl.a. borgernes, virksomhedernes og foreningernes mange perspektiver i udviklingen af velfærd, så vi kan få de bedst mulige resultater, til gavn for borgerne, medarbejderne i Albertslund samt kommunes økonomi.

Netværksstrukturens fornemmeste opgave er derfor at understøtte udviklingen af Albertslund Kommune som en netværksbaseret organisation, hvor samarbejde på nye måder, med nye mennesker, skal hjælpe os til at kunne tage hånd om morgendagens udfordringer.

Læs mere om den netværksbaserede organisation

 

Hvordan opstår netværk?

Netværk er en arbejdsmåde og et mindset, der passer rigtig godt til komplekse opgaver.

Derfor opstår netværk på baggrund af et identificeret behov i organisationen. Der kan eksempelvis være en problemstilling, som vi i lang tid - uden held - har forsøgt at løse.

Det vil her være oplagt at lave et netværk omkring denne problemstilling eller dette tema, bl.a. fordi vi i netværk har mulighed for at få langt flere perspektiver i spil end i vores daglige arbejde, hvilket muliggør at vi kan skabe nye og bedre løsninger.

 

Hvilke typer netværk findes der?

Netværk er ikke en eksakt størrelse, og derfor ser vi mange forskellige typer af netværk rundt omkring.

I Albertslund har vi dog valgt at lave en opdeling i tre typer af netværk, der med hver deres arbejdsform og formål skal arbejde med komplekse og tværgående opgaver.

 • Innovationsnetværk tager afsæt i politiske visioner eller strategier, og de har en politisk overbygning. Denne netværkstype er dagsordensættende og målet er at nå de langsigtede, politiske mål ved at arbejde åbent og innovativt med udfordringerne. Grundet innovationsnetværkets strategiske karakter, besluttes de af Direktørforum.
 • Velfærdsnetværk har fokus på de borgerrettede og borgernære velfærdsopgaver, og ønsket om at forbedre dem. Der arbejdes ud fra tre spor: relationel koordinering, borgerdeltagelse og innovation.
 • Læringsnetværk  genererer  viden om et specifikt tema. Her sidder aktører, som alle er optagede af det pågældende tema.  Fokus ligger på at kompetenceudvikle, videndele og samarbejde på tværs. Temaet er som regel noget vi som organisation ønsker at sætte på dagsordenen.

Læs mere om de tre typer af netværk

 

Hvor starter jeg, hvis jeg har en idé til et netværk eller gerne vil være netværksleder? Hvem skal jeg kontakte først?

Her er der flere muligheder.

1) Under aktuelle tilbud finder du tema-skabelonen, hvor du kan kvalificere din netværkside. 2) Du kan kontakte én fra Netværksstrukturen. 3) Du kan, i tråd med den gensidige initiativpligt, selv gå til din personaleleder eller kollega og gå i dialog om muligheden og behovet for et nyt netværk. Det vigtigste er at huske, at netværk starter med dig selv og dine tanker omkring det.

 

Skal man være uddannet netværksleder for at lede et netværk?

Netværkslederuddannelsen klæder dig på til at arbejde netværksbaseret og giver dig nogle gode redskaber til alt lige fra at finde et egnet netværkstema over facilitering og ledelse af netværket, til selve målingen af den værdi, netværket i sidste ende kommer til at skabe. Det er derfor en fordel at have været på netværkslederuddannelsen. 

Men du behøver ikke at være uddannet for at blive netværksleder. Du skal dog kunne identificere dig med "den gode netværksleder" som

 

 • Ønsker at udvikle sin facilliterende rolle og fremme den relationelle dimension i processen.
 • Har blik for de ekstraordinære muligheder, der kan skabe rammer for løsninger af udvalgte problematikker.
 • Kan skabe et miljø for innovation, som både kan rumme kreativitet og systematik
 • Kan lede gennem den gode ide, det gode argument, det fælles og anderledes mulige, kan lægge "det lokale" til side og påtage sig den fælles opgaves perspektiv
 • Kan sammen med netværksdirektøren sætte det rigtige hold
 • Har personligt mod og er vedholdende
 • Er nysgerrig og åben
 • Tør sætte sig selv på spil og træde ad nye stier

 

Kan man forslå et netværk - uden selv at ville lede det?

Det kan man i hvert fald! Som nævnt ovenfor er du velkommen til at udfylde temaskabelonen, hvor du kan konkretisere din ide. Herefter kan du foreslå idéen til din chef, en kollega eller en af os i Netværksstrukturen - så kan vi sammen bygge videre på den.

 

Der vil med garanti stadig være en del spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden. Så læs vores tilbudskatalog og skriv til os i Netværksstrukturen - så vil vi glæde os til at fortælle mere om netværk!

Tilbud - fra os til jer