Centrale roller i den netværksbaserede organisation

Se beskrivelser af henholdsvis personaleder-rollen, referenceleder-rollen og co-driver-rollen


Referenceleder

Personaleleder

Co-driver