Innovationsnetværk

Liste over nuværende innovationsnetværk


 

Innovationsnetværk

1) Netværksnavn: Bo i Albertslund

Beskrivelse: Bo i Albertslund indeholder tre undernetværk. Drømmen er at mange flere ressourcestærke borgere vælger at flytte til Albertslund Kommune, hvor vi i øjeblikket har en negativ befolkningstilvækst. Vi har brug for familier med ressourcer til at involvere sig aktivt – og gerne børnefamilier. Et af de spørgsmål der bliver arbejdet ud fra, er derfor hvad der gør Albertslund til en interessant kommune at flytte til? Her er blevet identificeret tre netværkstemaer, der kan være med til at gøre Albertslund mere attraktiv:

* Bydelsidentitet. Albertslund består af mange bydele og landsbyer, og Bydelsidentitet arbejder med ambitionen om at finde måder hvorpå, man kan gøre mere opmærksom på dette, og skabe stærkere identiteter i de forskellige områder. Ejendomsmæglere vil gerne have flere forskellige identiteter i byen – det vil give flere historier at fortælle. Hvilke typer mennesker der bor der, hvilke foreninger der er der mv.

* Profilering. Dette netværk arbejder med at sikre, at vi er gode til at præsentere byen for gæster. Det er fx i forbindelse med motionsløb og andre større arrangementer. Hvordan præsenterer vi da byen på en måde, der kan give positive indvirkninger.

* Mobilitet. En af udfordringerne ved at få flere børnefamilier til Albertslund er, at der sjældent bliver sat egnede huse til salg. Det bunder i, at de egnede huse ofte er beboet af ældre par, der har boet i dem siden de som børnefamilier kom til byen. Spørgsmålet er hvad der skal til for, at det bliver attraktivt for disse mennesker at flytte til fx en ældrebolig.

Netværksleder: Julie Kvetny Jakobsen

Stilling: Udviklingskonsulent, By, Plan & Digitalisering

Mail: julie.kvetny.jakobsen@albertslund.dk

 

2) Netværksnavn: Hvordan bliver Albertslund et laboratorium for Urban Farming?

Beskrivelse: Hvordan bliver Albertslund et laboratorium for Urban Farming?

Albertslund vil med et kommercielt fokus på Urban-farming gøre forstaden til by-laboratorium for fremtidens produktion af bæredygtige fødevarer.

Spørgsmålene er:

• Hvordan bliver Albertslund Kommune laboratorium for produktion af bæredygtige fødevarer?
• Hvordan kan byen udvikle et levende miljø for Urban-farming?
• Hvordan kan fremsynede dyrkningsformer udvikles, testes og produceres kan producers her? 
• Hvordan kan byen kan samarbejde med vidensinstitutioner, virksomheder og offentlige institutioner om udviklingen af det?


Som en del af den grønne omstilling er visionen at skabe resultater af international karakter og blive forbillede for andre byer, når der skal udvikles bæredygtige fødevarer, som testes, produceres og distribueres til lokalt forbrug i storbyer.

Urban Farming i Albertslund skal bidrage til virksomhedernes vækst i Greater Copenhagen og skabe ny viden og nye produkter baseret på metoder og teknologier til bæredygtig dyrkning i byen.

Målet er at udvikle innovative nye forretningsmodeller, nye produktionsteknologier og intelligente driftsløsninger, bl.a. vertikal dyrkning, dyrknings- og styringssystemer i lukkede rum, regulering af klimaforhold med LED-lys og sensorer m.m., der har markedspotentiale for salg af såvel fødevarer som teknologi. Forskere, virksomheder og myndigheder vil arbejde tæt sammen om at bringe den nyeste viden i spil.

Netværksleder: Gudrun Christensen

Stilling: Erhvervskonsulent, Erhvervs- og Udviklingscenter

Mail: gudrun.christensen@albertslund.dk