Redskaber til netværksledelse

På siden finder du en række nyttige hjælpemidler til dit netværksarbejde herunder håndbøger, diverse værktøjer mv.


Håndbøger

 

Tema-værktøjet

 

Værktøjet hjælper dig med at opstarte dit netværk og udvikle dine kompetencer som netværksleder.

 

Netværkslederhåndbogen

 

Værdi-værktøjet 

 

Værdi-værktøjet hjælper dig med at have fokus på værdi, hvilket er vigtigt, da det er med til at skabe retning for dit netværksarbejde.

 

Værdi-værktøjet

 

Faciliteringsværktøjet

 

Værktøjet præsenterer en række greb og redskaber, som du kan anvende i praksis, når du skal facilitere dit netværk.

 

Faciliteringsværktøjet

 

Værktøjer

Tema-skabelon

 

Værktøjet understøtter dig gennem flere spørgsmål med at konkretisere dit netværkstema. I værktøjet bliver du bl.a. spurgt ind til, hvad dit netværkstema er, og hvad det er, du mener, som dit netværk kan bidrage med.

 

Tema-skabelon

 

KL's Innovationsmodel - den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation

 

Albertslund Kommune har i samarbejde med Horsens, Ikast-Brande Kommune og KL udviklet den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation. Modellen er blevet til gennem to pilot projekter i to forskellige daginstitutioner - begge steder med stor succes. Den har således allerede nu vist sig ganske brugbar i praksis.

 

Nedenfor kan du finde links til den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation, som bl.a. de fem innovatører her i Albertslund benytter sig af.

 

Desuden kan henvises til nedenstående video, der beskriver, hvordan vi har arbejdet med modellen i praksis

 

Læs om erfaringer med modellen fra praksis

 

Læs om selve modellen og dens fem faser

 

Film om KL's innovationsmodel i praksis

 

 

 

 Mandag morgen - de fem lederroller

 

De fem lederroller

 

Hvilken type netværksleder er du? Hvad er du særligt optaget af i dit netværk? Brug følgende oversigt til at blive inspireret af hvilke spørgsmål, du kan stille dig selv undervejs i dit netværk. 

 

OPIguiden

 

OPIguiden er en guide til offentlig-privat innovationssamarbejde. På hjemmesiden kan du finde et hav af nyttige informationer til brug i et offentlig-privat innovationssamarbejde, og du kan samtidig lade dig inspirere af andres erfaringer med OPI-projekter. Du finder guiden ved at følge dette link: http://www.opiguide.dk/ 

 

Innovationsguiden

 

På hjemmesiden kan du finde værktøjer, der kan understøtte dig i alt lige fra idéskabelse over brugerinddragelse til ren og skær inspiration til dit netværksarbejde.

 

Innovationsguiden