Netværkslederuddannelse

At lede netværk kræver ikke, at man er leder. Netværksarbejde kan være med til at finde og løse udfordringer i din hverdag. På siden finder du materiale fra uddannelserne samt information om det næste hold.


Kompetencefællesskab for netværksledere

Som uddannet netværksleder indgår du i et kompetencefællesskab med andre netværksledere i Albertslund Kommune. Sammen udgør vi et stærkt, tværfagligt fællesskab, som er drivkraft på tværgående løsninger i kommunen.

Læs mere om hvad kompetencefællesskabet indebærer her.

Information om netværkslederuddannelsen

Sekretariatet for Netværksstrukturen udbyder et valgfag i ledelse. Uddannelsen giver 5 ECTS-point. Hold dig orienteret her eller kontakt Sekretariat for Netværksstrukturen på netværk@albertslund.dk. Du kan læse mere under fanen 'Netværkslederuddannelsen 2017'.

Til dig, der overvejer at blive netværksleder

At lede netværk kræver ikke, at man er leder. Det kræver, at man har lyst til at arbejde med ledelse på nye måder. Uddannelsen henvender sig derfor både til ledere og medarbejdere i hele Albertslund Kommune. På uddannelsen vil du få en teoretisk og praktisk værktøjskasse til at arbejde med netværk og til at lede netværksarbejdet.

Netværksarbejde kan være med til at finde og løse udfordringer i din hverdag. I netværk opbygges nye relationer fx mellem ledere, medarbejdere, borgere, foreninger og virksomheder. Du vil gennem uddannelsen blive klædt på til at styre og lede netværksarbejde, der kan lede til innovative løsninger, effektivitet og kvalitet i kommunens velfærdsopgaver.

 

Til personalelederen, der overvejer om en medarbejder skal med på uddannelse

Når du skal spotte potentielle netværksledertalenter, kan det være godt at finde medarbejdere, der i forvejen trives med udvikling og nye udfordringer. Derfor kan du med fordel kigge efter om dine medarbejdere har nogle af nedenstående kompetencer.

Du kan fx kigge efter medarbejderen der:

 • stiller spørgsmål i stedet for kun at svare
 • vælger at inddrage andre og nye samarbejdspartnere
 • tror på, at I kan gøre det bedre (ser potentialer og forbedringsmuligheder)
 • selv ser behov og "huller" og handler på dem
 • kan indtage en faciliterende rolle og styre en proces fra start til slut
 • kan motivere og inspirere de folk han/hun arbejder med
 • er god til at skabe relationer

Netværkslederuddannelsen 2017

Uddannelsesforløbet starter i september 2017. Her kan du læse mere om den praktiske information og kort om netværkslederuddannelsen 2017.

Praktisk information om netværkslederuddannelsen 2017

I nedenstående finder du en liste over deltagerne på uddannelsesholdet anno 2017.

Du vil endvidere kunne læse i Studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse, dog kun om det valgmodul i ledelse, der knytter sig til netværkslederuddannelsen.

I Eksamensvejledningen finder du en sammenfatning af Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i Ledelse, igen kun med fokus på det valgmodul, der knytter sig til netværkslederuddannelsen, "Ledelse af samskabelsesprocesser".

Deltagere på netværksuddannelsen 2017

Studieordning

 

Eksamensvejledning

 

Litteratur

Kompendie for undervisningsgang 1, 2 og 3

 

Kort om netværkslederuddannelsen 2017

Netværkslederuddannelsen er udviklet i samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College og er koblet til modulet "Ledelse af samskabelsesprocesser" på "Diplomuddannelsen i ledelse". Uddannelsesforløbet giver efter endt forløb 5 ects point.

Uddannelsesforløbet strækker sig fra start september 2017 til start januar 2018.

Som færdiguddannet netværksleder bliver man en del af et kompetencefællesskab med andre netværksledere i kommunen. Som netværksleder spiller man en vigtig rolle ift. at styrke og understøtte det netværksbaserede arbejde i Albertslund Kommune. Du kan læse mere om, hvad det vil sige at være en del af et kompetencefællesskab i Om kompetencefællesskabet.

I nedenstående Uddannelsespjece kan du læse mere om uddannelsens indhold, og hvordan den er tilrettelagt. Endvidere kan du i Motivationen se, hvordan man har skulle ansøge om at komme med på uddannelsesholdet.

 

Uddannelsespjece

 

Motivationen

 

Om kompetencefællesskabet

 

Netværkslederuddannelsen 2015

Her kan du dykke ned i litteraturen fra Netværkslederuddannelsen 2015

Netværkslederuddannelsen 2014

Her kan du dykke ned i litteraturen fra Netværkslederuddannelsen 2014.

Kick Off-arrangement

Slides til Kick Off-arrangementet

1. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Hvad er netværk- til forskel fra team- og projektorganisering?
 • Hvorfor netværk?
 • Netværksledelse i praksis blandt deltagerne?
 • Metafor, Virtuel, Relationer mellem personer og virksomheder
 • Feltarbejde
 • Case til eksamen – hvad og hvordan?
 • Læsning af litteraturen med et videnskabsteoretisk perspektiv?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Konkurrencestaten

Videnskabsteori

Overblik over Albertslund

Opgave - Case

Litteratur:

Netværksstrukturen i Albertslund - 2013 (statusnotat)

Politik for borgerinddragelse

Netværk i Albertslund - Strategi, 2013

Netværk i Albertslund - Administrationsgrundlag, 2013

Ove Kaj Pedersen: Konkurrencestaten

Mette V. Larsen & Jørgen G. Rasmussen, om Strategisk Ledelse

Jørgen Gleerup Hansen og Niles Buhr: Viden(skabs)teori

 

2. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Strategisk Netværksstyring?
 • Paradokser i Netværksstyring?
 • Ledelse i og af netværk
 • Styring af Netværk
 • Kontrakt / aftale / værdier?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Deltagernes netværk

Organiseringer i organisationen

At lede og styre netværk

Litteratur:

Christian Stadil & Waldstrøm; Corporate networking

Niels Å. Andersen: Organisationen som et neksus af partnerskaber

Ny organisering – 2.0 dialog, netværk og faglighed, 2013

Sørensen, Eva og Torfing, Jacob: Netværksstyring - fra government til governance, kapitel 1 (grundbog)

 

3. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Netværksstyring
 • Netværkstyring og New Public Management?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Fire netværksteorier

Kommunikationsveje for Netværksstrukturen

Litteratur:

Niels T. Thygesen og Christian Tangkjær: Ledelse af styringsprocesser

Politisk struktur, 2014 (organisationsdiagram)

Nyt krav til den offentlige leder: Bevidst kontroltab, Mandag Morgen

Sørensen, Eva og Torfing, Jacob: Netværksstyring - fra government til governance, kapitel 2-5 (grundbog)

 

4. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Velfærdsnetværk – fokus på konkrete borgerrettede velfærdsydelser og ønsket om at forbedre dem
 • Netværk og tværfaglighed

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Samarbejde og udvikling af netværk

Litteratur:

Karen Ingerslev m.fl.: Grænsekrydsende innovationsfællesskaber

Morten Christensen & Anders Seneca: Kend din kerneopgave

 

5. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Innovationsnetværk med fokus på at nå de langsigtede, politiske mål, og gennem nye perspektiver på udfordringerne kan de nye, mulige løsninger opstå - netværket som interaktivt rum for innovativ samskaben af det anderledes mulige.

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Samskabelse og samarbejde i Albertslund Kommune

Teorianvendelse

Litteratur:

Bo Vestergaard: Fair proces af inkrementel innovation

Jørgen Danelund, m.fl.: Om Systemisk organisationsudvikling

GovCloud: The future of government work – A GovLab idea, Deloitte

Supplerende litteratur:

Organisationens dialogiske rum

 

6. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Læringsnetværk som led i gensidig læring, transformativ læring og kompetenceudvikling
 • At anvende undersøgelser til at styrke netværket?
 • Samlet oversigt over modulet

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Litteratur:

Knud Illeris: Transformativ læring & identitet