Information om netværkslederuddannelsen

Netværksstrukturen udbyder i samarbejde med professionshøjskolen Metropol et valgfag i ledelse med titlen "Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning". Uddannelsen giver 5 ECTS-point. Hold 2 blev afsluttet tilbage i november 2015, men vi tilstræber at udbyde endnu et hold i 2016. Mere info følger snarrest. I mellemtiden kan du læse følgende pjece og få en idé om, hvad uddannelsen er for en størrelse.


At lede netværk kræver ikke at man er leder. Det kræver at man har lyst til at arbejde med ledelse på nye måder. Uddannelsen henvender sig derfor både til ledere og medarbejdere i hele Albertslund Kommune. På uddannelsen vil du få en teoretisk og praktisk værktøjskasse til at arbejde med netværk og til at lede netværksarbejdet.

Netværksarbejde kan være med til at finde og løse udfordringer i din hverdag. I netværk opbygges nye relationer fx mellem ledere, medarbejdere, borgere, foreninger og virksomheder. Igennem nye metoder vil du blive klar til at styre og lede netværksarbejde, der kan lede til innovative løsninger, effektivitet og kvalitet i kommunens velfærdsopgaver.

Er du nysgerrig på hvad netværk er og har du mod på at kaste dig ud i nye arbejdsmetoder?

For mere information, se uddannelsespjecen for hold 2 i netværksledelse