Netværkslederuddannelsen 2017

Uddannelsesforløb med opstart i september 2017


Næste hold af netværksledere skal i efteråret uddannes, og vi er derfor i den kommende tid på udkig efter medarbejdere, der har lyst til at være en del af det nye uddannelseshold.

Som netværksleder skal du kunne se værdien i samskabelsesprocesser og de tværgående løsninger, og du skal være motiveret for at understøtte denne tænkning, samt motiveret for at udvikle dine egne kompetencer. Måske det er dig?

Uddannelsesforløbet er udviklet i samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College og er koblet til modulet "Ledelse af samskabelsesprocesser" på "Diplomuddannelsen i ledelse". Uddannelsesforløbet giver derfor efter endt forløb 5 ects point.

Uddannelsesforløbet strækker sig fra start september 2017 til start januar 2018. Som færdiguddannet netværksleder bliver du også en del af et kompetencefællesskab med andre netværksledere i kommunen. Her spiller du en vigtig rolle ift. at styrke og understøtte det netværksbaserede arbejde i Albertslund Kommune. Du kan læse mere om, hvad det vil sige at være en del af et kompetencefællesskab i Netværksleder i et kompetencefællesskab.

I nedenstående Uddannelsespjece kan du læse mere om uddannelsens indhold, og hvordan den er tilrettelagt. Du kan endvidere læse om, hvordan du ansøger i Motivationen.

Deadline for at ansøge er tirsdag d. 1/6 2017.

Hjemmesiden vil i den kommende tid blive opdateret, og du vil derfor løbende kunne finde information om uddannelsesforløbet.

 

Uddannelsespjece

 

Motivationen

 

Netværksleder i et kompetencefællesskab