Netværkslederuddannelsen Hold 2, 2015

Netværksstrukturen udbød i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol et valgfag på diplom i ledelse med titlen "Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning". Du finder mere info om uddannelsen her, det kan være kompendier, oplæg, m.v. Uddannelsen var bygget op om 3 faser: en indflyvningsfase, et uddannelsesmodul og netværksarbejde. Her ligger information om fase 1 og 2.


Uddannelsespjecen

 

Fase 1 - Indflyvningsfasen

Indflyvningskompendiet

Præsentation af modulet i netværksledelse ved Esbjørn Mildh

 

Kursusgang 1

Oplæg på kick-off dagen

 

Kursusgang 2 

Fokusering af dit netværk

 

Kursusgang 3 - ledelsesdag med crash course

Crash course i ledelse ved Tue Sanderhage

Transskription af oplæg ved Tue Sanderhage

 

Fase 2: Ledelsesmodulet

Introduktion til kurset

 

Kursusgang 1 - Velfærd på ny

Litteraturoplæg

Oplæg ved Jacob Torfing, professor ved ISE, Roskilde Universitet

Kompendium

 

Kursusgang 2 - Værdiskabelse

Litteraturoplæg

Oplæg ved Klaus Majgaard, post.doc ved CBS

Øvelser: Konkretisering af netværkets idé

Kompendium

 

Kursusgang 3 - Innovation 

Litteraturoplæg

Oplæg ved Anne-Mette Scheibel, seniorkonsulent ved Ræsonans

Kompendium

 

Kursusgang 4 - Facilitering og ledelse i netværk 

Litteraturoplæg

Oplæg ved Jakob Schjørring, MindLab

Proces: Information om innovationsmodel og værktøjer:

Øvelser

Kompendium

 

Kursusgang 5 - Netværket og basisorganisationen

Litteraturoplæg

Oplæg ved Dorthe Pedersen, professor ved CBS

Tilbageblik på forløbet

Kompendium