Netværkslederuddannelsen Hold 2, 2015

Her på siden finder du alt det materiale, der blev gennemgået på Netværkslederuddannelsens Hold 2.


Fase 1 - Indflyvningsfasen

Uddannelsespjecen: 

Netværksstrukturen udbød i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol et valgfag på diplom i ledelse med titlen "Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning". Du finder mere info om uddannelsen her:

Uddannelsespjecen for hold 2 i netværksledelse

Indflyvningskompendiet:

Indflyvningskompendiet

Slides:

Kick-off arrangement d. 9/4-2015:

 

Oplæg på Kick-off dagen

Fokusering af dit netværk d. 22/4-2015:

 

Fokusering af dit netværk

Ledelsesdag med Crash-cource d. 24/4-2015:

 

Præsentation af modulet i netværksledelse ved Esbjørn Mildh, lektor ved Proessionshøjskolen Metropol 

Crash Course i ledelse med Tue Sanderhage, institutchef ved Professionshøjskolen Metropol 

Oplæg ved Tue Sanderhage, transskribering

 

Fase 2: Ledelsesmodulet 

Slides:

Kursusgang 1 - Velfærd på ny d. 8/9-2015

 

Introduktion til kurset

Litteraturoplæg

Oplæg ved Jacob Torfing, professor ved ISE, Roskilde Universitet

Kursusgang 2 - Værdiskabelse d. 15/9-2015

 

Oplæg ved Klaus Majgaard, post.doc ved CBS

Øvelser

Kursusgang 3 - Innovation d. 22/9-2015

 

Litteraturoplæg

Oplæg ved Anne-Mette Scheibel, seniorkonsulent ved Ræsonans

 

Kursusgang 4 - Facilitering og ledelse i netværk d.29/9-2015

 

Litteraturoplæg

Oplæg ved Jakob Schjørring, MindLab

Øvelser

Proces

Kursusgang 5 - Netværket og basisorganisationen d. 6/10-2015

 

Litteraturoplæg

Oplæg ved Dorthe Pedersens, professor ved CBS

Analyse med tilbageblik