Netværkstemaer

Her kan finde ud af hvordan du nemt og hurtigt kan foreslå et netværkstema. Du kan også læse om de netværk, der er igang i Albertslund Kommune netop nu, eller få et overblik over alle de netværk, som har været igang de seneste år, og i nogle tilfælde er afsluttet.


Netværksproces

Der igangsættes hvert halve år 3-4 nye netværk i Albertslund Kommune i henholdsvis april og oktober måned. Chefforum beslutter de endelige netværkstemaer allerede i januar og juni måned. Derefter bruges der et par måneder på, at udvælge netværksledere og finde frem til de rigtige netværksdeltagere. 

Netværkstyper

Vi har tre typer netværk i Albertslund Kommune: Læringsnetværk, velfærdsnetværk og innovationsnetværk. Et velfærdsnetværk har cirka 6 måneders varighed, hvorefter det går ind i testfase. Et læringsnetværk har en varighed på 4-5 måneder, mens et innovationsnetværk ikke har en fast tidsramme, men derimod løbende evalueres af chefforum.