Det gode netværkstema

Her kan du læse 7 karakteristika for det gode tema og samtidig besvare/reflektere over de dertilhørende spørgsmål – alene eller meget gerne sammen med andre. På den måde kan du blive klar til at udfylde temaskabelonen og beskrive et fyldestgørende og relevant tema.


 7 karakteristika for det gode tema:
 

 • Temaet kan potentielt skabe bedre velfærd for borgeren eller øget kvalitet i løsningerne i mødet mellem kommune og borgere. 
  Hvordan?
   
 • Temaet indeholder en aktuel udfordring eller er en aktuel dagsorden af stor betydning for kommunen: der er et reelt behov for og et ønske om at få udfordringen løst i organisationen, både i top og bund.
  Hvem er udfordringen eller dagsordenen vigtig for?
   
 • Temaet er tværgående: temaet kan ikke løses i en enkelt enhed, men går på tværs af fagligheder og organisation. Arbejdet med temaet skal potentielt kunne skabe nye relationer og øge samarbejdet på tværs i organisationen.
  Hvilke afdelinger eller enheder i kommunen bliver påvirket af udfordringen?
   
 • Temaet rummer stor kompleksitet: det er svært at definere og finde løsninger på og har derfor et målsøgende fokus, idet den gode løsning ikke kendes på forhånd.
  Hvilke løsninger har vi nu – og hvorfor virker de ikke godt nok på nuværende tidspunkt?
   
 • Temaet har potentiale til at generere ny læring.
  Hvilken læring eller viden mangler vi lige nu indenfor temaet?
   
 • Temaet giver anledning til innovation: Temaet har potentiale til, inden for de fastsatte rammer, at skabe nye og bedre løsninger, til måden vi normalt arbejder på og har et vist økonomisk potentiale.
  Er der f.eks. – med dit/jeres blik - uhensigtsmæssige arbejdsgange på området lige nu – hvordan/hvilke?
   
 • Temaet giver anledning til inddragelse af nye perspektiver: for at finde de gode løsninger er der behov for at få hjælp til at tænke nyt om den kendte udfordring gennem inddragelse af borgere, vidensinstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer m.fl.
  Med dit/jeres blik – hvem kan være relevante at inddrage i arbejdet med temaet?
   

Hvis du/I ikke kan svare fyldestgørende på de 7 karakteristika og mangler perspektiver og viden, så kan du læse om metoder til at generere et godt tema i fanen herunder.