Stillinger

På denne side finder du aktuelle ledige stillinger i Sekretariat for Netværksstrukturen, og læsestof om sekretariatets arbejde i Albertslund Kommune


Læsestof om den netværksbaserede organisation i Albertslund kommune

Albertslund kommune - Vi skaber forbindelser:Et kapitel fra Bogen 'Billeder af Ny velfærd', som beskriver Albertslund kommunes skridt henimod den netværksbaserede organisation.

Skab en platform ikke et netværk:Artikel fra joint-action.dk der giver et indblik i netværksstrukturen i Albertslund kommune.

Pippet nr. 27, august 2014:Kommunens månedlige nyhedsblad med temanummer om netværksarbejdet i Albertslund Kommune. 

Netværksstrukturen version 3:Strategien for kommunens videre arbejde henimod den netværksbaserede organisation.

Når gamle fru Hansens blomster visner:Artikel fra KL om netværksarbejdet i Albertslund Kommune på baggrund af et interview med kommunaldirektør Jette Runchel

Fire netværkstemaer efterår 2016:En kort introduktion til netværksarbejdet i kommunen i efteråret 2016.

 

Vi søger løbende praktikanter i Sekretariat for Netværksstrukturen