Stillinger

På denne side finder du aktuelle ledige stillinger i Sekretariat for Netværksstrukturen, og læsestof om sekretariatets arbejde i Albertslund Kommune


Læsestof om den netværksbaserede organisation i Albertslund kommune

Her kan du læse om hvorfor Albertslund Kommune har en netværksstruktur, hvordan vi har organiseret den og nogle af de resultater tidligere netværk har haft.

Albertslund kommune - Vi skaber forbindelser Et kapitel fra Bogen 'Billeder af Ny velfærd', som beskriver Albertslund kommunes skridt henimod den netværksbaserede organisation.

Skab en platform ikke et netværk Artikel fra joint-action.dk der giver et indblik i netværksstrukturen i Albertslund Kommune.

Pippet nr. 27, august 2014 Kommunens månedlige nyhedsblad med temanummer om netværksarbejdet i Albertslund Kommune. 

Netværksstrukturen version 3 Strategien for kommunens videre arbejde henimod den netværksbaserede organisation.

Når gamle fru Hansens blomster visner Artikel fra KL om netværksarbejdet i Albertslund Kommune på baggrund af et interview med kommunaldirektør Jette Runchel

Om netværk i Albertslund Pjece hvor du kan læse om initiativer, proces og hvad vi har forfulgt i netværk i Albertslund 2016. 

Vi søger løbende praktikanter i Sekretariat for Netværksstrukturen

I Sekretariat for Netværksstrukturen har vi fokus på at udvikle en organisation, hvor tværgående og tværfagligt samarbejde skaber fælles løsninger med Albertslunds borgere, virksomheder, foreninger og interesseorganisationer. Som praktikant laver du værktøjer, udviklings-og analyseopgaver og de opgaver, du har helt særlige kompetencer til at løse.