Funktionsbeskrivelser, dokumenter og skemaer

Her finder du forskellige personaledokumenter, beskrivelser/vejledninger og skemaer som kan bruges i dit daglige arbejde.


 

Anmodning om konsulentbistand fra forvaltningen, læs her

Funktionsbeskrivelser:

Leder

Souschef

Køkkenmedarbejder 

Pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere

Kompetence profil Køkkenmedarbejdere

Magtanvendelse i din institution:

Retningslinjer for magtanvendelse

Indberetning til forvaltningen

Indberetning enkelte episoder

Forsikringspuljen, læs her

Forældreklager, læs her

Falck,læs her

Opfyldning af forbindingskasser, plastre osv. se hvordan

Bestillingsskema til plastre osv -opfyldning af grøn forbindingskasse

Børns ferieafholdelse, læs her

Udveksling af oplysninger mellem institution og social-familieafdelingen, skema

Skema til brug for leders indstilling til institutions/dagplejeplads til børn med særlige behov, læs her

Udvidet åbningstid, brev her

Brev til forældre om for sent hentet barn, brev her

Tilsynsmodel for Dagtilbud, læs her 

Børneattest, hent her

Vejledning i Forældreansvarsloven, læs her

Hygiejneanbefalinger for dagtilbud og skoler, læs her

 Forældrebrev, Supplerende undervisning i dansk som andetsprog, hent her

Forældrebrev, Basis dansk, hent her

Vejledning til SBSYS, Sags- og brevskabeloner, læs her