Administration

Dokumenter til skolernes administration - retningslinjer, vejledninger og skemaer.


Høring og udtalelser

Udvidet åbningstid i SFO

- Retningslinjer (Word)
- Ansøgningskema

Morgenåbning i SFO

- Retningslinjer
- Åbningstider og lukkedage i SFO (link)

Skoleskift

- Retningslinjer ventegrupper skoleskift
- Procedure skoleskift undervejs i forløbet (word)

Skoleindskrivning i 0.klasse

Klassesammenlægning

Klagebehandling (Word)

Undervisningspligt (word)

Retningslinjer v. henvendelse fra Retten

Notatpligt

- Regler
- Notatpligt omtalt i paragraf 13 og på side 75 (PDF)

Arkivering på skoler