Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelser og ønske om orlov:


Det er borgerligt ombud at være medlem af en skolebestyrelse, og udtræden af bestyrelsen kan derfor kun finde sted efter skriftlig ansøgning til Skoler og Uddannelse, der kvitterer for ansøgningen og efterfølgende giver skolelederen besked om at indkalde den næste suppleant på listen.
Hvis der ikke er flere suppleanter på listen, planlægges suppleringsvalg.
Skoler og Uddannelse samler én gang årligt alle ændringer i bestyrelserne i en orientering til Børne- og Undervisningsudvalget, som ifølge lovgivningen skal godkende til- og fratrædelser på vegne af Kommunalbestyrelsen. Dette medfører, at et udtrådt bestyrelsesmedlem i praksis bliver suppleret med det samme men formelt ikke er udtrådt, før Børne- og Undervisningsudvalget har taget orienteringen til efterretning.

En administrativ medarbejder i Skoler og Uddannelse sørger for indberetning af ændringer til tidsskrifterne "Folkeskolen" og "Skolebørn". En pædagogisk-administrativ konsulent i Skoler og Uddannelse har ansvaret for at holde oversigt over alle aktuelle medlemmer af kommunens skolebestyrelser ajour.