Skolerådets møder


Skolerådet holder 3 møder årligt.Stk.2. Til et af årets møder indbydes de samlede skolebestyrelser, inklusiv skoleledere, medarbejder- og elevrepræsentanter til at deltage i et møde med det samlede Børne- og Undervisningsudvalg. På dette møde behandles et bredere skolepolitisk tema. Det årlige fællesmøde planlægges af forvaltningen med inddragelse af Skolerådets ideer til mødeindholdet.

Stk. 3. Skolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.4. Afdeling for Skoler og Uddannelse fungerer som sekretariat for Skolerå-det.