Pædagogik

Relevante pædagogiske oplæg og diskussioner m.v.


Magtanvendelse - retningslinier

Magtanvendelse - lokale retningslinier

 Pædagogisk oplæg om krav fra ungdommen
- Pointer fra foredrag v/Anette Holmgren

 Koloniophold i klubber
- Notat om koloniophold som et vigtigt pædagogisk redskab

 Oplæg om relationspædagogik og relationstyper
- Af Ole Borgstrøm og Hans Luther Madsen