Miljølæseplaner

Miljølæseplanerne er en del af Albertslund Kommunes naturfaglige indsats der er beskrevet i strategien Skole for alle, og er en målsætning i forbindelse med kommunens miljøcertificering


Præsentationer

Under hver af kategorierne er der en linksamling og konkrete beskrivelser af undervisningsforløb eller miljøaktiviteter (MAK). Miljølæseplanerne er udviklet i samarbejde med naturfagslærere fra kommunens skoler, lokale miljøorganisationer og -personer. Materialet tager afsæt i lærernes hidtidige arbejde med miljø.
Som et led i det naturfaglige indsatsområde og med fokus på den åbne skole i Albertslund kommune, har vi valgt at lave en kobling mellem naturfaglig undervisning og miljølæseplanerne. Miljøet er et af de 3 hovedområder, som Albertslund kommune har prioriteret igennem mange år. 60% af Albertslund kommune er grønt. Her spiller Vestskoven en væsentlig rolle både i forhold til rekreative formål og undervisningsformål. Vi har fx naturvejledning, guidede ture og undervisning i historiske værksteder indenfor cykelafstand.

Sådan kommer du i gang

Miljølæseplanerne kan læses som lærervejledninger og er tilgængelige som Word filer og e-magasin. Klik på overskrifterne i Word versionen for at komme til turforslag/opgaver med de specifikke fælles mål for fagene (UVM fællesmål 2009). Nye fælles mål opdateres i 2015.
Derudover er der en elevvenlig PowerPoint præsentation, som er lige til at bruge i fælles undervisningen på den interaktive tavle, inden I udfører jeres undersøgelser og eksperimenter eller besøger de mange spændende autentiske læringsmiljøer i Albertslund og omegn.

Sådan arbejder I med  miljøblomsten:

 Den elevvenlige PowerPoint præsentation miljøblomsten er tænkt som et præsentationsredskab til læreren, der kan inddrage eleverne i emner ud fra refleksive spørgsmål. Herefter kan I tage på tur eller arbejde med emnet med inspiration i lærervejledninger og linksamlinger for emnerne. Præsentationen er et supplement til miljølæseplanerne i Word fil eller e-magasin. Der er små ikoner på miljøblomstens blade der leder til forskellige kategorier, hvor man kan klikke sig videre ind på klassetrin for at se en oversigt over de turforslag/opgaver, der er nævnt i lærervejledningerne.

Læs Miljølæseplanen i e-magasins format

 

Se PowerPoint-præsentationen miljøblomsten

 

 

El

Miljøaktivitetskort


Her finder du beskrivelser af konkrete undervisningsaktiviteter, der vedrører el. Det er for eksempel beskrivelser af hvordan I kommer på besøg på Albertslund Varmeværk, hvordan I får det mobile sciencecenter på besøg og hvordan I kan lave solceller af brombærsaft. Hver aktivitet er beskrevet på et miljøaktivitetskort (MAK).

Se alle MAK for el.

Linksamling

I linksamlingen kan du finde links til hjemmesider, som tilbyder konkret inspiration til miljøundervisning. Her kan du få inspiration til at bruge Kaptajn KiloWatt's. energianalyse, der er et interaktivt læringsspil, at benytte Skolernes EnergiForum og lade eleverne blive Klima- og energiforvirret, for derefter at få overblik på siden Videnomenergi.dk.

Se alle links for el.

Indkøb

Miljøaktivitetskort


Her finder du beskrivelser af konkrete undervisningsaktiviteter, der vedrører indkøb. Det er for eksempel forløb om økologisk og konventionelt landbrug, forsøg med at fremstille miljøvenlige sæber, cremer og shampoo, og indblik i Albertslund Kommunes miljøhensyn, når der købes ind. Hver aktivitet er beskrevet på et miljøaktivitetskort (MAK).

Se alle MAK for indkøb.

Linksamling

I linksamlingen kan du finde links til hjemmesider, som tilbyder konkret inspiration til miljøundervisning. Her kan du få inspiration til at arbejde med økologi og økologisk landbrug med en gratis serie af undervisningsmaterialer, og få eleverne til at svare på hvad den mystiske ged hedder på okobanden.dk

Se alle links for indkøb.

Varme

Miljøaktivitetskort

Her finder du beskrivelser af konkrete undervisningsaktiviteter, der vedrører varme. Det er for eksempel inspiration til hvordan eleverne kan måle skolens varmeforbrug på deres skole, hvordan man kan fremstille en solfanger eller komme på besøg på Albertslund Varmeværk. Hver aktivitet er beskrevet på et miljøaktivitetskort (MAK).

Se alle MAK for varme.

Linksamling

I linksamlingen kan du finde links til hjemmesider, som tilbyder konkret inspiration til miljøundervisning. Her kan du få inspiration i gratismaterialet EnergiUglekurset, der blandt andet arbejder med potentialet i vedvarende energi, og se undervisningsmaterialet SKOLEduel, der med seks opgavekort sætter fokus på klimaet og kroppen.

Se alle links for varme.

Vand

Miljøaktivitetskort

Her finder du beskrivelser af konkrete undervisningsaktiviteter, der vedrører vand. Det er for eksempel idéer til en cykelekskursion langs store Vejle Å, forsøg med rent vand som ressource og miljøundervisning i klassen med Agendacenter Albertslund. Hver aktivitet er beskrevet på et miljøaktivitetskort (MAK).

Se alle MAK for vand.

Linksamling

I linksamlingen kan du finde links til hjemmesider, som tilbyder konkret inspiration til miljøundervisning. Her kan du få inspiration til hvordan eleverne kan overvåge lokalevandhuller på siden Vandtjek.dk og tage eleverne med på rejse med ord og billeder i vandets/grundvandets verden på vandetsvej.dk.

Se alle links for vand.

Natur

Miljøaktivitetskort

Her finder du beskrivelser af konkrete undervisningsaktiviteter, der vedrører natur. Det er for eksempel beskrivelser af, hvordan din klasse kan blive naturplejere for en dag, hvordan I kommer på tur med Agendacenter Albertslund og forløb om naturgrundlag og sociale forhold i "Den globale pizza". Hver aktivitet er beskrevet på et miljøaktivitetskort (MAK).
Se alle MAK for natur.

Linksamling

I linksamlingen kan du finde links til hjemmesider, som tilbyder konkret inspiration til miljøundervisning. Her kan du få inspiration til at bruge skoven i undervisningen med skoveniskolen.dk, at bruge internettet i miljø- og naturundervisningen med miljøedderkoppen.dk og få inspiration til de naturfaglige fag med grundfoss.dk.
Se alle links for natur.

Affald

Miljøaktivitetskort

Her finder du beskrivelser af konkrete undervisningsaktiviteter, der vedrører affald. Det er for eksempel deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, besøg og kurser på Vestforbrændingen og ekskursioner med Agendacenter Albertslund. Hver aktivitet er beskrevet på et miljøaktivitetskort (MAK).

Se alle MAK for affald.

Linksamling

I linksamlingen kan du finde links til hjemmesider, som tilbyder konkret inspiration til miljøundervisning. Her kan du få inspiration til Vestforbrændingens mange spændende undervisningsforløb og materialer, og se hvordan din klasse kan få faglige input og deltage i konkurrencen på daaserydderen.dk.

Se alle links for affald.

Transport

Miljøaktivitetskort

Her finder du beskrivelser af konkrete undervisningsaktiviteter, der vedrører transport. Det er for eksempel inspiration til undersøgelser af elevers og læreres transportvaner, forsøg med batterier og elbiler, og forløb om trafikkens udvikling og påvirkning af miljøet. Hver aktivitet er beskrevet på et miljøaktivitetskort (MAK).

Se alle MAK for transport.

Linksamling

I linksamlingen kan du finde links til hjemmesider, som tilbyder konkret inspiration til miljøundervisning. Her kan du i eksperimenthæftet få inspiration til en masse forsøg og i undervisningsmaterialet "Energi på lager" finde quizzer, filmklip, billeder, links til tekster mv.

Se alle links for transport.