Affald på Rådhuset - hvor skal det hen?

Læs her hvordan affaldet sorteres på Rådhuset og hvor du kan aflevere det


Sådan sorterer du affaldet

Her finder du et affaldsrum

  • Blok A på 2. sal ved fortrappen
  • Blok B og C på 1. sal ved fortrappen
  • A-huset ved rengøringsrummet

I hvert rum er der containere til papir og til fortroligt papir og en hylde til direkte genbrug. I de fleste rum er der også en container til pap.

Større containere til pap og containere til øvrige affaldstyper står i kældergangen.

Kontakt Rådhusbetjentene, hvis containerne eller hylden i dit affaldsrum er ved at være fyldt op.

Oprydningsdag?

Hvis du har en oprydningsdag, kan du bestille sække til større mængder restaffald, papir m.v. hos Rådhusbetjentene.