Medarbejdere i Økonomistyring

Økonomi består af økonomidrift samt økonomistyring og er en enhed i Økonomi og Stab.


Arbejdsområder / kompetencer

 

Bevillingsområde: 2084, 2085, 2390, 9890

 Ansvarlig for FLIS

 

 

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Investeringsoversigt.
 • Beregning af takster.
 • Anlægsregnskaber.

Bevillingsområde: 2591, 9720, 2030

 

Mail til: helle.kjelder@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Kontaktperson til revisionen.
 • Likviditetsprognose.
 • Koordinering af afstemningen af statuskonti.
 • Økonomirapportering.
 • Lånoptagelse.

Bevillingsområde: 9870, 9890, 9900

 

Mail til : helle.jorgensen@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Koordinering af budgetproces.
 • Økonomikonsulent for Konto 6 administration, Kommunalbestyrelsen, Netværk og Økonomi & Stab, sekretariat for politik og ledelse.
 • Befolknings,- skole,- og dagpasningsprognose.
 • Sygefraværsstatistik.
 • Boligsager.
 • Bistand til juridisk afdeling om økonomi i sager om tilsyn med almene boligorganisationer.
 • Tillidsrepræsentant for DJØF.

Bevillingsområde: 8290, 8291, 8292, 8293

Mail til: lars.kragh.hansen@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Samle økonomirapport for hele kommunen.
 • Anvendelse af Mit forventede regnskab.
 • Forældretakstberegning.

Bevillingsområde: 4110, 4120, 4130, 4190, 4410, 4490

 

Mail til: michael.nygaard@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Anlægsstyring.
 • Investeringsoversigt.
 • Husleje administration / lejekontrakter.
 • Sammenlægning af beredskaber.
 • Samarbejde med Vestergård og OK fonden.
 • Anlægsregnskaber.

Bevillingsområde: 2010, 2020, 2025, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2089, 2097, 8290, 2590, 2592 9720, 9760, 9790

 

Mail til: mona.christensen@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer:

 • Koordinering af budgetproces.
 • Udarbejdelse af driftsbalance.
 • Månedlig opfølgning på strukturel driftsbalance og serviceramme.
 • Overordnet opfølgning på tillægsbevillinger.
 • Ansøgning om særtilskud og lånedispensationer.

Bevillingsområde: 8392

 

Mail til: mona.hansen@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer

 • Takstberegninger
 • Indberetning til Socialtilsynet og KKR.
 • Tilskud, udligning og skatteindtægter.

Bevillingsområde: 4320, 4390, 9990

 

Mail til:morten.jakobi.soerensen@albertslund.dk

Arbejdsområder / kompetencer

 • Takstberegninger.
 • Ressourcetildelingsmodel.
 • Budgetregulering til/fra puljer vedr. børnetal.
 • FLIS.

Bevillingsområde: 4510, 4590, 1000

 

 

Arbejdsområder / kompetencer

 • Takstberegninger.
 • Nyt Sundhedshus og ældreboliger (i henseende til plejeopgaver mv.)
 • Bistand til juridisk afdeling om økonomi i sager om tilsyn med almene boligorganisationer.
 • Kontakt til OK Bolig om regnskab og budget for boligafdelingerne i Humlehusene og i Plejecenteret
  Albertshøj.
 • Tværkommunale samarbejder.
 • FLIS.

Bevillingsområde: 4210, 4290, 4330, 8294