Lars Kragh Hansen

Budgetkoordinator og administration


Arbejdsområder / kompetencer:

  • Koordinering af budgetproces.
  • Økonomikonsulent for Konto 6 administration, Kommunalbestyrelsen, Netværk og Økonomi & Stab, sekretariat for politik og ledelse.
  • Befolknings,- skole,- og dagpasningsprognose.
  • Sygefraværsstatistik.
  • Boligsager.
  • Bistand til juridisk afdeling om økonomi i sager om tilsyn med almene boligorganisationer.
  • Tillidsrepræsentant for DJØF.

Bevillingsområde: 8290, 8291, 8292, 8293

Mail til: lars.kragh.hansen@albertslund.dk