Mona Hansen

Chefkonsulent, budgetkoordinator, budgetproces og budgetkatalog


Arbejdsområder / kompetencer:

  • Koordinering af budgetproces.
  • Udarbejdelse af driftsbalance.
  • Månedlig opfølgning på strukturel driftsbalance og serviceramme.
  • Overordnet opfølgning på tillægsbevillinger.
  • Ansøgning om særtilskud og lånedispensationer.

Bevillingsområde: 8392

 

Mail til: mona.hansen@albertslund.dk