Morten Jakobi Sørensen

Økonomikonsulent på Borger, Social og Familieområdet


Arbejdsområder / kompetencer

  • Takstberegninger
  • Indberetning til Socialtilsynet og KKR.
  • Tilskud, udligning og skatteindtægter.

Bevillingsområde: 4320, 4390, 9990

 

Mail til:morten.jakobi.soerensen@albertslund.dk