Vakant

Økonomikonsulent for Sundhed, Pleje og Omsorg


Arbejdsområder / kompetencer

  • Takstberegninger.
  • Nyt Sundhedshus og ældreboliger (i henseende til plejeopgaver mv.)
  • Bistand til juridisk afdeling om økonomi i sager om tilsyn med almene boligorganisationer.
  • Kontakt til OK Bolig om regnskab og budget for boligafdelingerne i Humlehusene og i Plejecenteret
    Albertshøj.
  • Tværkommunale samarbejder.
  • FLIS.

Bevillingsområde: 4210, 4290, 4330, 8294