Anmeldelse af skader

Alle skader skal anmeldes i Albertslund Kommunes forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz


Albertslund Kommune har besluttet, at alle skader skal anmeldes i kommunens forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz. Der bliver afholdt temadage om anmeldelse af bygning- og løsøre- samt motorkøretøjsskader i foråret 2017, så I kan blive klædt på til opgaven (indbydelse bliver udsendt).

Under hver skadetype er der udarbejdet en vejledning, som I kan støtte jer til. Får I problemer med anmeldelsen så kontakt Risikostyring & Callcenter, så hjælper vi jer med anmeldelsen. 

Anmeldelse af bygnings- og løsøre-, ansvars- og motorkøretøjsskader skal nedenstående blanketter stadig benyttes:

Anmeldelse af skader på bygninger og løsøre.

Anmeldelse af ansvarsskader.

Anmeldelse af skader på motorkøretøjer.

Anmeldelserne skal sendes til bkmb.risikostyring.callcenter@albertslund.dk.