Anmeldelse af arbejdsskader og registrering af krænkende handlinger

Alle skader skal anmeldes i Albertslund Kommunes forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz


Anmeldelse af arbejdsskader - Albertslund Kommune

En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber:

  • arbejdsulykker og 
  • erhvervsygdomme

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade - herunder krænkende handlinger, som sker efter en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Arbejdsulykken/den krænkende handling anmeldes/registreres af arbejdsmiljøgruppen på InsuBiz X-net. Det gælder dog ikke, hvis skadelidte er i aktivering. Her skal I bruge særlig blanketter, som I kan finde her på siden.

En erhvervssygdom er en sygdom/lidelse – der opstår over længere tid end 5 dage - som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Erhvervssygdomme skal anmeldes af egen læge, som er forpligtet til at anmelde erhvervssygdomme, hvis lægen formoder, at en sygdom kan have arbejdsmæssig oprindelse. En erhvervssygdom kan dermed opstå efter en række af arbejdsulykker/hændelser, hvor tilskadekomne pludselig får en reaktion længe efter hændelserne. Tilskadekomne skal selv kontakte egen læge for at få anmeldt en erhvervssygdom.

Hvis du udsættes for en arbejdsulykke/krænkende handling, skal du kontakte din arbejdsmiljøgruppe, som vil sørge for at hændelsen bliver anmeldt eller registreret.

I henhold til arbejdsmiljøloven skal alle arbejdsulykker, der medfører fravær på en dag eller derover anmeldes. I Albertslund Kommune registrer og anmelder vi dog alle arbejdsulykker - også dem, som ikke medfører fravær. 

Nedenfor findes materialer vedr. registrering af krænkende hændelser og anmeldelse af arbejdsulykker i InsuBiz X-net:

Materialet fra temadagene om arbejdsskader den 26. maj og 1. juni:

Og her finder du materiale som vedr. anmeldelse af arbejdsulykker for personer i aktivering: