Godkendelse og opstart

IT- og digitaliseringsprojekter planlægges og styres med værktøjerne i Albertslunds projektmodel. Der skal desuden udarbejdes en business case. Begge dele skal godkendes i Digitaliseringsstyregruppen.


Alle nye it-projekter skal op på kommunens Digitaliseringsstyregruppe.

Til det endelige idéoplæg og business case udarbejdes et forklæde, der kort beskrives sagens indhold (samme form som øvrige beslutningsfora).

Forklæde med bilag sættes i kø i SBSYS, senest 2 uger før mødet (se mødekalender).

Digitaliseringsstyregruppen vurderer om projektet er bæredygtigt og hænger sammen med kommunens øvrige arbejde på it-området.