Inden projektopstart

IT- og digitaliseringsprojekter planlægges og styres med værktøjerne i Albertslunds projektmodel. Der skal desuden udarbejdes en business case. Begge dele skal godkendes i Digitaliseringsrådet.


Alle IT-projekter, hvad end det drejer sig om apps, programmer, systemer, hardware, aftaler mv. starter i IT-Helpdesk.

Send en mail til IT-Helpdesk med en kort beskrivelse af projektet og et nummer på en sag i SBSYS, som du har oprettet til formålet.

SBSYS-sagen skal indeholde følgende dokumenter:

  • Dokumenter fra leverandør (teknisk beskrivelse, kontrakt, databehandleraftale)
  • idéoplæg

Mangler du et eller flere af dokumenterne, eller er du i tvivl om, hvordan de fremskaffes/udarbejdes, kan du skrive det i mailen (se også projektledelsesmodellen).

Du får svar inden 10 dage.