Systemnedlukninger

En gang om måneden lukker Økonomi og Stab-IT for kommunens it-systemer og netværk. Lukningerne ("servicevinduerne") er en nødvendig forudsætning for at Økonomi og Stab-IT kan holde it-systemerne i stabil drift


Servicevinduerne bruges bl.a. til opgaver som kun kan gennemføres, når der ikke er brugere på systemet. Lukningerne sker normalt fra kl. 16. Det er forskelligt, hvor mange timer disse servicevinduer tager.

Datoerne er fastlagt i et forsøg på at finde det tidspunkt, der vil være til mindst gene for rådhusets medarbejdere (og at det ikke falder sammen med KB-møder og er tilstrækkeligt langt fra de aktiviteter, der skal udføres i forbindelse med månedskiftet)

Skulle en enkelt af ovenstående planlagte servicevinduer give store problemer, som man ikke kan planlægge sig ud af, kan man henvende sig til Økonomi og Stab-IT (gerne i god tid, så et alternativt tidspunkt kan findes og planlægges).

Der afholdes såvel ordinære servicevinduer som kvartalsservicevinduer. Dette sker, da Kommunens IT-installation har et størrelse som gør, at det bliver vanskeligere og vanskeligere, at vedligeholde denne tilstrækkeligt på de ordinære servicevinduer. Kvartalsservicevinduerne vil kun blive brugt hvis det er absolut nødvendigt - varslinger af disse sker på samme måde som de ordinære servicevinduer.

De planlagte servicevinduer i 2016 finder sted på følgende datoer:

Fredag 22/1 (ændring - undtagelse)
Fredag 19/2 (ændring - undtagelse)
Fredag 18/3 (undtagelse)
Fredag 29/4
Fredag 27/5
Fredag 17/6
Fredag 29/7
Fredag 26/8
Fredag 14/10 (ændring - varighed ukendt)
Fredag 28/10
Fredag 25/11
Fredag 16/12 (undtagelse)

Hvert servicevindue varsles pr. e-mail 2 arbejdsdage før, og på dagen. Der oplyses også om forventet tidspunkt for genoptagelse af normal drift.