Annoncer til kommunesiderne i Albertslund Posten

Det er muligt at få informationsmateriale med i kommunens ugentlige opslag i lokalavisen, Albertslund Posten


 

Når du vil have en tekst- eller billedannonce i kommunesiderne i Albertslund Posten, skal du sende en mail med de vedhæftede filer til Sine Neuchs Thomsen. Husk at angive, hvilke uger du gerne vil have bragt din annonce.

Deadline

Albertslund Posten udkommer om tirsdagen. Annoncer skal sendes senest tirsdag kl. 10.00 ugen før avisen udkommer. Det vil sige, at hvis du vil have en annonce i kommunesiderne i uge 41, skal du sende den senest tirsdag kl. 10.00 i uge 40.

Det kan være en god idé at sende annoncerne i god tid, da der prioriteres efter "først til mølle"- princippet.

Korrektur

Det er vigtigt, at du får læst korrektur på annoncen, inden du sender den afsted. Sørg for gode og sigende overskrifter, skriv de vigtigste budskaber i begyndelsen af teksten, og henvis gerne til flere informationer på kommunens hjemmeside.

Det er vigtig, at annoncerne er modtagerorienterede, og at det visuelle udtryk passer med kommunesiderne. Derfor modtager du feedback på din annonce på baggrund af disse principper. Du kan enten selv ændre i teksten eller få Sine Neuchs Thomsen til at sende et udkast til godkendelse hos dig. 

Sender du din annonce efter deadline, modtager du hverken feedback eller det rettede udkast til godkendelse før den kommer i kommunesiderne.

Vejledning til at skrive annoncer