3. Undlad at kommentere på de negative posts


Når du kommenterer på negative opslag, er du med til at sprede dem. Husk, at du aldrig kan tale på vegne af kommunen i et kommentarspor. Det gør vi via officielle kanaler i samarbejde med de ansvarlige ledere.