Ansættelse af medarbejder


Der skal udfyldes en digital blanket i Rollebaseret Indgang. Gå ind under "Løn- og personaleoplysninger", "Løn- og ansættelsesvilkår" og "Ansæt medarbejder".

Se endvidere den udsendte spiseseddel til hjælp til udfyldelse af blanketten.

Decentral Ansættelse "spiseseddel"